Arts-onderzoeker Koen Rovers promoveert cum laude

Arts-onderzoeker Koen Rovers is afgelopen vrijdag cum laude gepromoveerd aan de Maastricht University. De afgelopen jaren was Rovers onder leiding van professor Ignace de Hingh, oncologisch chirurg van het Catharina Ziekenhuis, nauw betrokken bij vernieuwende onderzoeken om patiënten met dikke darmkanker met buikvlies-uitzaaiingen beter te kunnen behandelen.

Arts-onderzoeker Koen Rovers krijgt van zijn promotor prof. dr. Ignace de Hingh. te horen dat hij cum laude is gepromoveerd. (Foto: Latulaconga Productions | Johan Latupeirissa)

Zo ontdekten zij dat het ziekenhuis waar de diagnose werd gesteld van invloed kan zijn voor de verdere behandeling en daarmee ook de levensverwachting van deze patiënten. “Een belangrijke uitkomst, waar inmiddels hard aan gewerkt wordt om dit te verbeteren”, aldus Rovers.

Ook deden Rovers en de Hingh, samen met zeven andere gespecialiseerde ziekenhuizen, onderzoek naar het toevoegen van chemo-immuno-therapie rondom de op genezing gerichte HIPEC-operatie. Zij tonen als eerste in de wereld aan dat dit veilig, verdraagzaam en potentieel effectief is bij deze patiëntengroep.

Pipac-behandeling

Patiënten die niet meer in aanmerking komen voor een HIPEC-operatie krijgen wereldwijd steeds vaker de PIPAC-behandeling, waarbij chemotherapie in gasvorm rechtstreeks in de buik wordt gegeven. Maar er was tot nu toe wereldwijd geen goed onderzoek gedaan naar deze behandeling. Rovers en de Hingh toonden aan dat de PIPAC-behandeling veilig kan worden uitgevoerd en enige activiteit tegen de tumor heeft. Maar zij ontdekten ook dat de procedure kan leiden tot bijwerkingen en de kwaliteit van leven tijdelijk verslechtert. 

Waardevol onderzoek

Promotor Ignace de Hingh is trots dat opnieuw een onderzoeker van zijn groep cum laude is gepromoveerd. “De onderzoeken van Koen zijn heel waardevol in onze zoektocht naar de best mogelijke behandeling voor patiënten met dikke darmkanker met buikvlies-uitzaaiingen. De prognose voor deze patiënten is verre van gunstig; we proberen daar stapje voor stapje verbetering in te krijgen. Zijn onderzoek draagt daar zeker aan bij.”

Prof. dr. Ignace de Hingh, chirurg in het Catharina Ziekenhuis tijdens de promotie van Koen Rovers aan de Maastricht University. (Foto: Latulaconga Productions | Johan Latupeirissa)

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden