Behandeling darmkanker kan steeds beter op de oudere patiënt worden afgestemd

Wat is de beste behandeling voor oudere patiënten met dikke darmkanker? En hoe kan de juiste zorg bijdragen aan kwaliteit van leven voor deze groep patiënten? Lang is gedacht dat de behandelmogelijkheden voor oudere patiënten beperkt waren, omdat men dacht dat ouderen vaak geen intensieve behandeling aankonden. Dankzij het promotieonderzoek van Stijn Ketelaers, artsassistent bij de Chirurgie in het Catharina Ziekenhuis, is er steeds meer inzicht in de behandeling van oudere patiënten met darmkanker. Hierdoor kan de behandeling voor deze vorm van kanker steeds beter worden afgestemd op de wens van de patiënt.

De behandeling van darmkanker bestaat vaak uit een operatie. Soms is een behandeling met bestraling en/of chemotherapie nodig. Na een operatie is er een risico op complicaties, maar patiënten kunnen ook last krijgen van ernstige darmklachten, plasklachten of seksuele problemen. ‘’In eerdere onderzoeken werd vaak gezien dat oudere patiënten een veel hoger risico hadden op ernstige complicaties na de operatie. Dit heeft ertoe geleid dat juist bij oudere patiënten er vaak enige terughoudendheid was om te opereren.” Uit het onderzoek van Stijn Ketelaers blijkt dat door verbeteringen in de zorg rondom de behandeling van darmkanker, ook oudere patiënten steeds vaker veilig behandeld kunnen worden met een operatie. Voor endeldarmkanker zijn er daarnaast tegenwoordig steeds meer nietoperatieve behandelopties met bestraling en/of chemotherapie, bijvoorbeeld als een patiënt niet fit genoeg is voor een operatie of geen operatie wenst. Uit het promotieonderzoek blijkt dat het van belang is om aandacht te hebben voor de individuele verschillen tussen oudere patiënten. Door meer aandacht te besteden aan de persoonlijke conditie en de individuele wens van de patiënt kan beter worden ingeschat of een operatie veilig is, en of deze bijdraagt aan de doelen en de kwaliteit van leven van de patiënt.”

De resultaten van het onderzoek benadrukken dat oudere patiënten goed geïnformeerd moeten worden over de verschillende behandelmogelijkheden, risico’s en gevolgen. Door met patiënten in gesprek te gaan over de mogelijke risico’s en klachten die kunnen ontstaan na een operatie, kunnen er betere keuzes worden gemaakt over het wel of niet opereren van patiënten en weten zij beter wat zij kunnen verwachten. Daarnaast benadrukt het onderzoek het belang van het gezamenlijk beoordelen en bespreken van oudere patiënten door meerdere disciplines. “Door oudere patiënten gezamenlijk te bespreken met bijvoorbeeld de chirurg, de geriater, de oncoloog en de bestralingsarts, zijn we in staat steeds betere afwegingen en keuzes te maken in de behandeling van oudere patiënten met darmkanker.”

Stijn Ketelaers

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden