Darmkanker

Kanker van de dikke darm en endeldarm wordt ook wel coloncarcinoom, colorectale kanker of colorectaal carcinoom genoemd. Bij darmkanker groeien er kwaadaardige gezwellen in de wand van de dikke darm (colon) of de endeldarm (rectum). Darmkanker begint meestal als een poliep, een bultje in de wand van de dikke darm. De meeste poliepen zijn goedaardig maar sommige poliepen kunnen uitgroeien tot een kwaadaardige tumor: darmkanker.

Jaarlijks wordt bij ongeveer 12.000 mensen darmkanker vastgesteld. Het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in vroege opsporing en behandeling van (complexe) darmkanker en voor complexe vormen van endeldarmkanker is het Catharina Ziekenhuis zelfs een landelijk verwijscentrum.

Symptomen

Darmkanker geeft meestal geen klachten als de ziekte zich nog in een beginstadium verkeert. De meeste klachten ontstaan pas als de darmkanker in een gevorderd stadium is, Mogelijke symptomen van darmkanker zijn:

  • Verandering in het ontlastingspatroon
  • Bloed in de ontlasting, soms met slijm
  • Loze aandrang
  • Verstopping
  • Bloedarmoede
  • Gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak
  • Aanhoudende vage buikpijn, darmkrampen of een zwelling in de buik

Resultaten

Het verwijderen van dikkedarmkanker (coloncarcinoom) is een ingrijpende gebeurtenis. Omdat het Catharina Ziekenhuis veel waarde hecht aan transparantie heeft het Catharina Kanker Instituut ervoor gekozen om onze resultaten te publiceren. Deze resultaten zijn voor de ziekenhuizen beschikbaar, maar worden niet standaard gepubliceerd.

Daarnaast werkt het ziekenhuis met zes andere topklinische ziekenhuizen samen om de kwaliteit van zorg voor patiënten met darmkanker meetbaar en transparant te maken. Onder de noemer ‘Zorg voor Uitkomst’ wordt binnen Santeon onder meer gemeten wat het effect van bepaalde ingrepen is op onder meer de kwaliteit van leven van de patiënt.

Nazorg op afstand

Na de behandeling voor darmkanker bepaalt uw arts samen met u het controleschema. De huidige standaard is dat u vijf jaar lang wordt gecontroleerd op de polikliniek Chirurgische Oncologie van het Catharina Kanker Instituut.

De controles kunnen één jaar na de operatie ook via mijnCatharina plaatsvinden. Hierdoor kunt u na uw operatie zelf uw eigen nazorg regelen. U heeft toegang tot uw uitslagen via mijnCatharina. Als u vragen heeft, kunt u deze telefonisch of via mijnCatharina stellen aan uw verpleegkundig specialist. Samen met u maken we een persoonlijk nazorgplan. Tijdens de nazorg kan het nodig zijn dat we het plan bijstellen. Uw arts of verpleegkundig specialist informeert uw huisarts via een brief over uw behandeling, uw gezondheidstoestand en de nazorg op afstand.

Uitslagen onderzoeken

De uitslagen van de bloedonderzoeken (CEA-waarde) ontvangt u via mijnCatharina. De uitslagen worden door uw arts of verpleegkundig specialist gecontroleerd. Als u vragen heeft over de uitslagen, een afwijkende uitslag heeft gezien of klachten heeft, neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist. Dit kan telefonisch of eventueel per videoconsult. Zo krijgt u antwoord op uw vragen, maar hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen. Ook kunt via mijnCatharina vragen stellen. Uw behandelaar besluit of extra onderzoek nodig is en of u toch op controle moet komen in het ziekenhuis. Als andere klachten heeft, kunt u ook een afspraak maken bij uw eigen huisarts.

Stomazorg

In het Catharina Ziekenhuis werken verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in stomazorg. Zij geven advies, instructies en begeleiding aan patiënten en zorgverleners. Ook verzorgen zij voorlichting aan familie van patiënten en aan in- en externe zorgverleners.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden