Darmkanker

Kanker van de dikke darm en endeldarm wordt ook wel coloncarcinoom, colorectale kanker of colorectaal carcinoom genoemd. Bij darmkanker groeien er kwaadaardige gezwellen in de wand van de dikke darm (colon) of de endeldarm (rectum). Darmkanker begint meestal als een poliep, een bultje in de wand van de dikke darm. De meeste poliepen zijn goedaardig maar sommige poliepen kunnen uitgroeien tot een kwaadaardige tumor: darmkanker.

Jaarlijks wordt bij ongeveer 12.000 mensen darmkanker vastgesteld. Het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in vroege opsporing en behandeling van (complexe) darmkanker en voor complexe vormen van endeldarmkanker is het Catharina Ziekenhuis zelfs een landelijk verwijscentrum.

Symptomen

Darmkanker geeft meestal geen klachten als de ziekte zich nog in een beginstadium verkeert. De meeste klachten ontstaan pas als de darmkanker in een gevorderd stadium is, Mogelijke symptomen van darmkanker zijn:

  • Verandering in het ontlastingspatroon
  • Bloed in de ontlasting, soms met slijm
  • Loze aandrang
  • Verstopping
  • Bloedarmoede
  • Gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak
  • Aanhoudende vage buikpijn, darmkrampen of een zwelling in de buik

Resultaten

Het verwijderen van dikkedarmkanker (coloncarcinoom) is een ingrijpende gebeurtenis. Omdat het Catharina Ziekenhuis veel waarde hecht aan transparantie heeft het Catharina Kanker Instituut ervoor gekozen om onze resultaten te publiceren. Deze resultaten zijn voor de ziekenhuizen beschikbaar, maar worden niet standaard gepubliceerd.

Daarnaast werkt het ziekenhuis met zes andere topklinische ziekenhuizen samen om de kwaliteit van zorg voor patiënten met darmkanker meetbaar en transparant te maken. Onder de noemer ‘Zorg voor Uitkomst’ wordt binnen Santeon onder meer gemeten wat het effect van bepaalde ingrepen is op onder meer de kwaliteit van leven van de patiënt.

Stomazorg

In het Catharina Ziekenhuis werken verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in stomazorg. Zij geven advies, instructies en begeleiding aan patiënten en zorgverleners. Ook verzorgen zij voorlichting aan familie van patiënten en aan in- en externe zorgverleners.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden