Gastric bypass

De gastric bypass (maagomleiding) wordt gezien als de gouden standaard in de bariatrische chirurgie. Het is één van de meest toegepaste operaties bij patiënten met overgewicht. Het is een operatie die zorgt voor langdurig en aanzienlijk gewichtsverlies. De hoeveelheid voedsel die een patiënt na de operatie kan eten is namelijk sterk beperkt. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven door deze operatie verbetert.

De operatie

Bij een gastric bypass wordt eerst de maag een stuk kleiner gemaakt. Vanuit de kleinere maag die overblijft, maakt de chirurg een verbinding met de dunne darm. Meestal na ongeveer 180 centimeter wordt dit deel dunne darm weer verbonden met het stuk dat oorspronkelijk van de maag en gal afkomt. Pas vanaf hier komen de verteringssappen erbij. Door de kleinere maag en doordat de voedselstroom buiten de 12-vingerige darm en het eerste deel van de dunne darm wordt omgeleid (maagomleiding ofwel maag bypass) heeft dit gewichtsvermindering tot gevolg. De gastric bypass wordt onder algemene verdoving uitgevoerd en verloopt via een kijkoperatie (laparoscopisch). Dat betekent dat er geen grote wond gemaakt wordt, waardoor het herstel sneller verloopt. Ook de littekens die achterblijven zijn kleiner.

Voor- en nadelen

De voordelen van een gastric bypass zijn:

  • Snel gewichtsverlies
  • Goede resultaten op langere termijn
  • Goede hersteloperatie na eerdere bariatrische chirurgie zoals maagband/gastric sleeve
  • Gunstig effect op diabetes
  • Verminderen van terugstromen van maaginhoud in de slokdarm

De nadelen van een gastric bypass kunnen zijn:

  • Dumpingklachten/Hypoglykemie. Klachten die ontstaan na een te snelle maagontlediging
  • Vitamine-tekort
  • Anticonceptie niet betrouwbaar
  • Mogelijk minder goede opname van medicatie
  • Onvoldoende gewichtsverlies

Hoe verloopt een gastric bypass (maagomleiding)?

Multidisciplinair team

Een operatie in het Catharina Obesitascentrum, zoals een gastric bypass, maakt onderdeel uit van een heel zorgtraject waarbij een multidisciplinair team betrokken is. Dat team bestaat uit een chirurg, verpleegkundig specialist, psycholoog, diëtiste, fysiotherapeut en zonodig een endocrinoloog. Het zorgtraject van vijf jaar bestaat uit de screening, een mogelijk voortraject, de operatie en het natraject. Een operatie is nodig om mensen met (extreem) overgewicht de kans te geven hun eigen gezondheid te herstellen. Patiënten die in aanmerking komen voor een gasttic bypass moeten een BMI hebben die hoger is dan 40 kg/m2. Of een BMI hoger dan 35 kg/m2 in combinatie met diabetes (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), hypercholesterolemie (hoge cholesterol), Obstructief SlaapApneu Syndroom (OSAS) en gewrichtsklachten. Daarnaast moeten patienten minimaal 18 jaar oud zijn en minstens één jaar geprobeerd hebben om op een andere wijze – onder begeleiding – af te vallen.

Ik complimenteer vaak een patiënt met het behaalde resultaat, omdat het ook veel eigen inzet vraagt. Maar ik zie natuurlijk ook wel dat enorme effect van een gastric bypass. Zo veel kilo's eraf is dan niet slechts een duwtje in de rug, maar een soort gratis overtocht naar gezondheid.

Gastroenterologisch Gastroenterologisch chirurg dr. Simon Nienhuijs over Gastric Bypass

© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden