Pijnbestrijding bij oncologische aandoeningen 'Chordotomie'

Als u een kwaadaardige aandoening heeft, waarbij de pijn zich uitsluitend aan één zijde van het lichaam bevindt en deze pijn is met medicijnen niet goed te behandelen, dan kunt u in aanmerking komen voor een chordotomie. Dit is een behandeling waarbij de anesthesioloog de zenuwbaan die de pijn doorgeeft blokkeert.

Door de zenuwbaan te blokkeren, wordt de geleiding van de pijn onderbroken. De arts onderbreekt de zenuwbaan in de nek, vlak onder het oor. De behandeling vindt plaats via een injectie aan de tegenovergestelde kant van de pijn. Dus bij pijn in de linkerhelft van uw lichaam, behandelt de arts de zenuwbaan die rechts loopt. Zit de pijn juist rechts, dan behandelt de arts de zenuwbaan links. De reden hiervoor is dat de pijnbaan gekruist verloopt. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De pijn tijdens de behandeling kunnen we niet helemaal wegnemen.

Met behulp van röntgendoorlichting plaatst de arts 1 tot 2 naalden in de ruimte rondom het ruggenmerg. Vervolgens wordt een elektrode via de naald opgevoerd in het ruggenmerg, wat u voelt als een scherp schokje. Hierna wordt met een elektrische stroom de positie van de naaldpunt bepaald. U dient aan te geven in welk gebied van uw lichaam u de stroom voelt. Wanneer de juiste positie is gevonden zal de naaldpunt twee- tot driemaal worden verwarmd gedurende 15 seconden. Hierdoor wordt de pijngeleiding in de zenuwbaan onderbroken. Na afloop wordt het effect van de behandeling gecontroleerd. De behandeling neemt ongeveer 20 tot 40 minuten in beslag.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden