Schildklieroperatie

De schildklier is een vlindervormig orgaan dat in de hals op de luchtpijp ligt. De schildklier produceert hormonen die belangrijk zijn voor het regelen van de stofwisseling. De schildklier kan deze hormonen alleen aanmaken als er voldoende jodium in het lichaam aanwezig is. Een schildklieroperatie (thyreoidectomie) kan om verschillende redenen nodig zijn.

  • Er zit een knobbel in de schildklier. Die knobbel kan een oorzaak zijn van een te snel werkende schildklier of er kan een (kans op een) kwaadaardig gezwel aanwezig zijn.
  • De schildklier kan vele knobbels bevatten en zo groot zijn geworden dat u last hebt met ademhalen en slikken of er is sprake van een cosmetisch probleem.
  • De schildklier werkt te hard. Als dit niet met medicijnen in de hand is te houden kan een operatie noodzakelijk zijn.

Afhankelijk van de reden waarom u geopereerd moet worden kan het nodig zijn de schildklier geheel of gedeeltelijk te verwijderen. We onderscheiden de volgende soorten operaties:

  • De hemithyreoidectomie (halve schildklierverwijdering): een helft (‘hemi’ betekent helft) van de schildklier wordt in zijn geheel verwijderd. Bijvoorbeeld bij een knobbel in die helft van de schildklier, waarbij het onduidelijk is of de knobbel goedaardig of kwaadaardig is.
  • De subtotale thyreoidectomie: beide helften van de schildklier worden grotendeels verwijderd, bijvoorbeeld bij een te hard werkende of een te grote schildklier. Hierbij laat de chirurg aan één zijde een deel van de schildklier van ongeveer 5-10 gram zitten.
  • De totale thyreoidectomie (totale schildklierverwijdering): de schildklier wordt in zijn geheel verwijderd, bijvoorbeeld bij sommige vormen van schildklierkanker.

Veel expertise
De chirurgen van het Catharina Ziekenhuis hebben een grote ervaring in het verrichten van een schildklieroperatie. Jaarlijks verrichten zij meer dan 120 schildklieroperaties, waarvan een groot gedeelte in verband met schildklierkanker. Tevens hebben ze een ruime ervaring in het verrichten van halsklierdissecties. Daarnaast zal in geval van schildklierkanker ook de nabehandeling met radioactief jodium plaats vinden in het Catharina Ziekenhuis. Volgens de landelijke normen is het Catharina Ziekenhuis een level 1 centrum voor de behandeling van schildklierkanker.

Samen met specialisten uit de ons omringende ziekenhuizen (Ziekenhuis Bernhoven, Elkerliek Ziekenhuis Helmond, Máxima Medisch Centrum, Sint Anna Zorggroep Geldrop en Sint Jans Gasthuis Weert) hebben we wekelijks een video bespreking van alle patiënten die in aanmerking komen voor een operatie of onder behandeling staan in verband met schildklierkanker. Hierdoor wordt voor alle patiënten in onze regio een goede beslissing genomen over de juiste behandeling.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden