Fysiotherapie

Fysiotherapie

040 - 239 84 20

Route: 253

Op verschillende momenten rondom uw opname kunt u klachten bij het bewegen ervaren. Onze fysiotherapeuten zijn specialisten in bewegen en staan vóór, tijdens of na een opname in het Catharina Ziekenhuis voor u klaar. Zij helpen u bij het herstel en/of versterken van het bewegingsapparaat. De fysiotherapeuten werken nauw samen met de andere specialisten in het Catharina Ziekenhuis, zodat de fysiotherapeutische behandeling aansluit bij uw mogelijkheden. U kunt op deze manier veilig en verantwoord aan uw herstel werken.

Klinische behandeling fysiotherapie

Tijdens een ziekenhuisopname bewegen patiënten vaak minder dan dat zij gewend zijn. Weinig bewegen kan leiden tot een verminderde conditie en een afname van spierkracht. Voor uw herstel is het daarom van groot belang om toch in beweging te blijven. De fysiotherapeut helpt u hierbij tijdens de opname. Op alle klinische afdelingen zijn fysiotherapeuten aanwezig, met ieder een eigen specialisme.

De fysiotherapeutische behandeling is gericht op het verbeteren van de conditie, spierkracht of bijvoorbeeld het (opnieuw) kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals het opstaan uit een stoel of het traplopen. Hiervoor adviseert, behandelt en begeleidt de fysiotherapeut u, waarbij de nadruk altijd zal liggen op zelfredzaamheid. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig uw activiteiten kunt uitvoeren.

Poliklinische behandeling fysiotherapie (voor een opname of operatie)

Een ziekenhuisopname of operatie kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Hoe beter uw conditie is voor uw ziekenhuisopname des te kleiner de impact op uw gezondheid zal zijn. Voor een aantal patiëntengroepen bieden wij om deze reden behandeling aan voorafgaand aan de operatie. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt zal de behandeld arts dit aan u mededelen.

Bewegingsprogramma tijdens chemotherapie bij borstkanker

We bieden in het Catharina Ziekenhuis therapie aan patiënten die vanwege borstkanker chemotherapie krijgen. Deze therapie is gericht op het voorkomen en verminderen van vermoeidheidsklachten. Onder begeleiding van oncologisch geschoolde fysiotherapeuten kunnen deze patiënten twee keer per week in het ziekenhuis trainen. Dit fysiotherapieprogramma heet Go-Fit Uw verpleegkundig specialist kan u meer informatie geven indien gewenst.

Bewegingsprogramma bij slokdarmkanker

In samenwerking met het Catharina Kanker Instituut bieden wij begeleiding aan patiënten met de diagnose slokdarmkanker. Dit programma heet PREPARE Zij worden in alle fases van de behandeling individueel ondersteund om in de juiste conditie te komen/blijven voor de naderende operatie. Indien u voor deze begeleiding in aanmerking komt zal uw verpleegkundig specialist u doorverwijzen naar de behandelend fysiotherapeut.

Longrevalidatie

In samenwerking met CIRO worden longpatiënten tijdens groepslessen meermaals per week begeleid op de poli fysiotherapie. Mensen met COPD zijn vaak vermoeid en hebben moeite met het leveren van inspanning. De fysiotherapeut helpt de patiënt tijdens testen en trainingen die gericht zijn op het verbeteren van het uithoudingsvermogen en de spierkracht.

Kinderfysiotherapie

De behandeling van de kinderfysiotherapeut richt zich op het optimaliseren van de motorische ontwikkeling van een kind. De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen die te vroeg geboren zijn en kinderen met een vertraging in de ontwikkeling op de poli kindergeneeskunde.

TENS

Wanneer, in overleg met uw behandeld arts, is besloten dat u met TENS-behandeling gaat starten, zal er een afspraak met de fysiotherapie volgen. De fysiotherapeut kan u precies vertellen wat de behandeling inhoudt, en zal u instructies geven. Daarna kunt u, gedurende een proefperiode, uitproberen of de TENS-behandeling bij u het gewenste resultaat oplevert.

Werkwijze

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt u, afhankelijk van uw aandoening en behandeling, door uw behandelend arts aangemeld voor fysiotherapie. Elke afdeling heeft op een of meerdere vaste fysiotherapeuten die daar werken als onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam. Als de fysiotherapeutische behandeling na ontslag uit het ziekenhuis door moet gaan, in overleg met u, krijgt u een verwijzing en overdracht voor fysiotherapie mee. Gaat u niet naar huis, maar naar een zorginstelling, dan gaat er ook een fysiotherapeutisch overdracht mee. In sommige gevallen, met praktijken in de regio zal deze fysiotherapeutische overdracht digitaal verstuurd worden.

Vergoeding

Voor alle (poli)klinische behandelingen door de fysiotherapeuten van het Catharina Ziekenhuis geldt dat ze onderdeel vormen van de specialistische behandeling. Houd er wel rekening mee dat mogelijk uw eigen risico wordt aangesproken voor de behandeling van de specialist, of bijvoorbeeld wanneer er een telefonische afspraak wordt ingepland.

Onze medewerkers


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden