Keuzehulp helpt kankerpatiënt kiezen voor ‘beste’ ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is ‘zeer gespecialiseerd’ in de zorg voor maag- en slokdarmkanker patiënten. Dit blijkt uit de nieuwste keuzehulp van de Nederlandse Kanker Federatie (NFK) die deze week beschikbaar is gekomen.

Oncologisch-chirurgen dr. Grard Nieuwenhuijzen en dr. Misha Luyer

Hoe weet je als patiënt welk ziekenhuis voor jou het beste is bij een bepaalde vorm van kanker? Vier ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, tonen met data aan hoe vaak bijvoorbeeld een specialist een bepaalde behandeling uitvoert, wat de risico’s zijn van een behandeling, of er vaak complicaties optreden bij deze behandeling in het betreffende ziekenhuis én hoe andere mensen met kanker de zorg in dat ziekenhuis ervaren. De vier ziekenhuizen zijn in de nieuwe keuzehulp van het NFK volledig transparant in het delen van data op het gebied van vijf vormen van kanker: borst-, nier-, blaas-, maag- en slokdarmkanker. De komende maanden zullen nog zo’n 25 ziekenhuizen volgen.

Bewust kiezen
In de Telegraaf zegt NFK vooral een toegankelijke keuzehulp voor de patiënt te willen leveren. “Wat patiënten missen is hoe goed de diagnostiek of nazorg zijn en wat de uitkomst is van bestraling, chemo- of immunotherapie. Wij nemen dat in deze keuzehulp allemaal wél mee. Het patiënten perspectief is bij deze keuzehulp het uitgangspunt”, stelt belangenbehartiger Ilona Dingemans van het NFK in de krant.

Database
Dat het Catharina Ziekenhuis hoog scoort op de behandeling van maag- en slokdarmkanker is een resultaat van vele inspanningen over de afgelopen jaren. Oncologisch chirurgen dr. Grard Nieuwenhuijzen en dr. Misha Luyer zijn meerdere projecten gestart om de zorg voor de patiënt in het ziekenhuis te verbeteren, maar ook de zorg voor patiënten met maag- en slokdarmkanker in de regio te optimaliseren. “Het moet namelijk niet uitmaken in welk ziekenhuis de diagnose wordt gesteld. Wat wel belangrijk is, dat elke patiënt na de diagnose wordt besproken binnen een regionaal team van specialisten en indien nodig wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum. Zo is elke patiënt, in welk ziekenhuis hij of zij ook binnenkomt, verzekerd van de beste zorg. Patiënten met maag- en slokdarmkanker uit Brabant en Noord-Limburg worden sinds een aantal jaren alleen nog in gespecialiseerde centra zoals het Catharina Ziekenhuis geopereerd. Door deze concentratie van maag- en slokdarmzorg is de kennis en kunde enorm toegenomen en is de kans op genezing aanzienlijk verbeterd.”

Zet patiënt centraal
De behandeling van kankerpatiënten is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. “De zorg wordt steeds vaker aangeboden door multidisciplinaire oncologische behandelteams die vaak ziekenhuizen en soms zelfs regio’s overstijgen. Daarbij staat niet langer het ziekenhuis, maar de patiënt centraal in het zorgproces. Ook nemen de mogelijkheden voor behandeling toe, waardoor bij elke patiënt afzonderlijk de afweging moet worden gemaakt welke behandeling het meest effectief is en waar deze behandelingen voorhanden zijn. Het is belangrijk dat meer ziekenhuizen dit soort data gaan delen”, zegt Luyer.  


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden