Obesitaspatiënten zijn twee jaar na ingreep veel gezonder

Obesitaspatiënten die een maagverkleinende operatie hebben ondergaan, zijn twee jaar na de ingreep veel gezonder. Uit recent onderzoek in het Catharina Ziekenhuis blijkt dat de hartslag en ademhalingsfrequentie na 24 maanden significant zijn gedaald. Dat zijn twee belangrijke parameters om de gezondheid van iemand aan af te lezen.

Na een maagverkleinende operatie, bijvoorbeeld een gastric sleeve of gastric bypass, kan er minder voedsel het lichaam in én haalt het lijf minder energie uit het voedsel dat er wel in gaat. “Daardoor vallen mensen af. Dat gaat in stapjes. Na ongeveer twee jaar wordt het maximale effect bereikt. Dan heb je ongeveer dertig procent van het oorspronkelijke lichaamsgewicht verloren”, zegt bariatrisch chirurg Simon Nienhuijs van het Catharina Ziekenhuis.

Het onderzoek, uitgevoerd door Nienhuijs en chirurg in opleiding Jai Scheerhoorn, is een vervolg op het uitvoeren van maagverkleinende operaties waarbij de patiënt op de dag van de ingreep alweer naar huis mag. Daarbij krijgt de patiënt een Healthdot opgeplakt die gezondheidsgegevens rechtsreeks naar het ziekenhuis stuurt. “Twee jaar geleden maakten we voor het eerst gebruik van die zogenoemde slimme pleister. Daardoor hoeven patiënten geen nacht meer in het ziekenhuis te liggen ter observatie, maar kunnen ze meteen in alle rust thuis herstellen.”

Vierentwintiguursritme

Nu is bij tachtig patiënten die ruim twee jaar geleden geopereerd zijn, de Healthdot nog een keer opgeplakt en zijn hun hartslag en ademhalingsfrequentie opnieuw een week lang gemonitord. “Met de resultaten uit ons onderzoek kunnen we aantonen dat mensen door een gastric sleeve of gastric bypass echt gezonder zijn geworden. Dat lezen we af aan het vierentwintiguursritme van de patiënten.  We hadden al eerder vastgesteld dat mensen die dertig procent minder gewicht hebben veel minder medicijnen nodig hebben. Dat is uiteraard ook een indicatie van gezondheidswinst. Dit nieuwe onderzoek bevestigt ons vermoeden nog een keer.”

Met de resultaten uit ons onderzoek kunnen we aantonen dat mensen door een gastric sleeve of gastric bypass echt gezonder zijn geworden.

Volgens Nienhuijs is een maagverkleinende operatie de enige bewezen manier om bij patiënten met de ziekte obesitas langdurig gezondheidswinst te boeken. “Er zijn inmiddels ook hele populaire medicijnen in omloop. Ook die werken alleen in combinatie met een goed begeleidingsprogramma en niet iedereen volgt dat programma consequent. Naar de effecten van die medicatie is nog geen enkele langetermijnstudie gedaan.”

Aantal patiënten met obesitas groeit

Ongeveer vijftien procent van de Nederlands kampt met de ziekte obesitas en meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. “En dat aantal groeit nog altijd. Patiënten met obesitas, een Body Mass Index (BMI) van boven de dertig, kosten de samenleving jaarlijks 10.000 euro per persoon. En dan is er nog hun levensgenot dat flink aangetast is. Deze patiënten lijden flink. Deze resultaten zijn voor ons hét bewijs en extra motivatie dat we gezondheid met een operatie echt kunnen verbeteren.”

Bariatrisch chirurg Simon Nienhuijs/ Foto Jarno Verhoef

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden