Gastric sleeve

De gastric sleeve is een operatie waarbij de maag wordt verkleind. Deze operatietechniek is niet zo oud als de gasttic bypass, maar wat betreft gewichtsvermindering en vermindering van de gezondheidsrisico’s die samenhangen met overgewicht, zijn er al veel aanwijzingen voor goede resultaten op langere termijn.

De keuze voor een sleeve is voor veel patiënten de beste operatie. Zij ervaren de voordelen van gewichtsafname, zonder de nadelen van een darmomleiding (zoals dumping). Voor patiënten met de ziekte van Crohn is de gastric sleeve de enige oplossing. Voor mensen met een heel hoog BMI, zogenoemde super obesitas, krijgen in de meeste gevallen eerst een gastric sleeve.

De operatie

Bij de gastric sleeve wordt 70 – 80% van de maag verwijderd uit het lichaam. Er blijft een smalle buisvormige maag over. Er zijn aanwijzingen dat door het weghalen van een groot deel van de maag er veranderingen optreden in bepaalde hormonen. Zo lijkt het zogenoemde eetlusthormoon, zeker in het begin, minder aangemaakt te worden. De gastric sleeve wordt onder algemene verdoving uitgevoerd en verloopt via een kijkoperatie (laparoscopisch). Dat betekent dat er geen grote wond gemaakt wordt, waardoor het herstel sneller verloopt. Ook de littekens die achterblijven zijn kleiner.

Hoe verloopt een gastric sleeve operatie?

Voor- en nadelen

De voordelen van een gastric sleeve zijn:

  • Behouden van de maagklep (pylorus)
  • Geen dumpingklachten, dat wil zeggen geen klachten die ontstaan door een te snelle maagontlediging
  • Minder voedingstekorten
  • Eerste goede stap bij hoge BMI
  • Gastric sleeve kan zonodig omgezet worden naar bijvoorbeeld een gastric bypass of een SADI
  • Total Weight Loss (TWL) van 25% (TWL geeft het percentage aan van het verloren overgewicht na de ingreep)

De nadelen van een gastric sleeve kunnen zijn:

  • Oprispingen
  • Onvoldoende gewichtsverlies

Multidisciplinair team

Een operatie in het Catharina Obesitascentrum, zoals een gastric sleeve (maagverkleining), maakt onderdeel uit van een heel zorgtraject waarbij een multidisciplinair team betrokken is. Dat team bestaat uit een chirurg, verpleegkundig specialist, psycholoog, diëtiste, fysiotherapeut en zonodig een endocrinoloog. Het zorgtraject van vijf jaar bestaat uit de screening, een mogelijk voortraject, de operatie en het natraject. Een operatie is nodig om mensen met (extreem) overgewicht de kans te geven hun eigen gezondheid te herstellen. Patiënten die in aanmerking komen voor een gastric sleeve moeten een BMI hebben die hoger is dan 40 kg/m2. Of een BMI hoger dan 35 kg/m2 in combinatie met diabetes (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), hypercholesterolemie (hoge cholesterol), Obstructief SlaapApneu Syndroom (OSAS) en gewrichtsklachten. Daarnaast moeten patiënten minimaal 18 jaar oud zijn en minstens één jaar geprobeerd hebben om op een andere wijze – onder begeleiding – af te vallen.

"Nu ik zoveel kilo’s ben afgevallen, voel ik me gelukkiger, ik kan bijvoorbeeld weer gaan winkelen. Maar belangrijker nog, ik voel me gezonder en beweeglijker. Een operatie is een hele stap, ik wil het niet bagatelliseren, maar als ik toen wist wat ik nu weet, dan had ik het jaren eerder gedaan”, zegt Aynur Gok uit Helmond.

Aynur Gok over haar Aynur Gok over haar gastric sleeve

© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden