Onderzoek wijst uit: minder complicaties door concentratie van zorg

Het op één locatie concentreren van operaties bij prostaatkanker leidt tot minder complicaties en betere uitkomsten voor de patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van Santeon – een ziekenhuisketen van zes topklinische ziekenhuizen in Nederland – dat 16 december 2015 is gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst. Twee Santeon ziekenhuizen, het Catharina Ziekenhuis en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), besloten in 2013 alle prostaatkankeroperaties op één locatie uit te voeren. Nu, na twee jaar, zijn de effecten op de zorgkwaliteit onderzocht.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven opereert patiënten van wie de prostaat moet worden verwijderd sinds 2013 met de Da Vinci XI Robot in het CWZ. De vraag naar robotchirurgie bij patiënten met prostaatkanker nam fors toe in Eindhoven. Het ziekenhuis zocht daarom een partner die beschikte over een robot en ruime ervaring had met deze techniek. Het ziekenhuis vond deze in het CWZ in Nijmegen. Daarbij bleek uit Santeon Zorg voor Uitkomst dat het aantal positieve snijvlakken (achtergebleven tumorcellen) en het aantal terugkerende tumoren in CWZ lager lag dan in het Catharina Ziekenhuis; een extra argument om de samenwerking aan te gaan. De concentratie van zorg was een logische oplossing en passend bij de Santeon werkwijze: door open samenwerking de kwaliteit van zorg steeds blijven verbeteren.

Verbeteringen

Nu na twee jaar blijken de resultaten van de operaties significant verbeterd te zijn. Opmerkelijk is dat dit niet alleen geldt voor de patiënten uit Eindhoven. Ook voor de ‘eigen’ patiënten van CWZ heeft deze concentratie van operaties tot verbetering geleid. In beide ziekenhuizen zijn de chirurgische complicaties teruggebracht van gemiddeld 8% in 2013 tot 0% complicaties in het 2e en 3e kwartaal 2015. Ook is het aantal ‘positieve snijvlakken’ gehalveerd.

Uroloog Jean-Paul van Basten van CWZ Nijmegen zegt dat de verbetering niet alleen komt door de inzet van de Da Vinci XI Robot. “Door de concentratie zijn we meer patiënten met dezelfde aandoening gaan behandelen. Dat leidt tot meer ervaring bij artsen en verpleegkundigen. Ook hebben we door bundeling van de deskundigheid uit de twee ziekenhuizen de preoperatieve protocollen en de ‘checks and balances’ verder geoptimaliseerd. De hele zorg voor de patiënt met prostaatkanker is dus verbeterd.”

Eigen chirurg

Door de samenwerking tussen CWZ en het Catharina Ziekenhuis hebben de Eindhovense patiënten toegang gekregen tot meer en betere behandelmogelijkheden. Uroloog Eric Vrijhof van het Catharina Ziekenhuis: “Voordeel voor de patiënt is dat hij door de eigen vertrouwde uroloog geopereerd wordt en bij deze uroloog na de operatie ook onder behandeling blijft.” De preoperatieve screening in Nijmegen is teruggebracht tot een dag (one stop shop). Hiermee wordt de extra reistijd voor de Eindhovense patiënten tot een minimum beperkt. “Prettig is verder dat de overige benodigde zorg voor en na de operatie gewoon in het eigen ziekenhuis in Eindhoven aangeboden kan worden”, aldus Vrijhof.

Beide ziekenhuizen willen de zorg voor de patiënt continu verbeteren. Daarom bespreken de betrokken urologen uit beide ziekenhuizen elk kwartaal hun individuele resultaten en vergelijken ze deze resultaten met elkaar. “Niet bedoeld als competitie,” aldus Vrijhof. “Maar onwillekeurig resulteert de vergelijking in een patroon waarin we telkens opnieuw zoeken naar verbetermogelijkheden. Kennis wordt gedeeld en zo leren we van elkaars successen. Stimulerend en inspirerend voor de artsen en uitstekend voor de patiënt.”

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden