Skeletscintigrafie

Een skeletscintigrafie is een onderzoek waarbij het skelet zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof.

Nadat deze stof via een injectie is toegediend, ontstaat in het skelet een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein, dat er geen nadelige gevolgen zijn voor u en uw omgeving.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden