Operatie niet altijd nodig bij endeldarmkanker

Niet altijd is een operatie nodig bij endeldarmkanker, zo blijkt uit het onderzoek van arts-assistent chirurgie Petra Custers. Ze promoveert vandaag en heeft haar proefschrift gewijd aan het Wait and See beleid en de orgaansparende behandeling van endeldarmkanker.

Patiënten met endeldarmkanker waarbij de tumor verdwenen is na een voorbehandeling hebben niet altijd meer een operatie nodig maar kunnen opgevolgd worden door het zogeheten Wait and See beleid. Het onderzoek van Petra toont aan dat patiënten die opgevolgd worden door Wait and See een betere kwaliteit van leven ervaren in vergelijking met patiënten die wel geopereerd zijn. Tijdens haar onderzoek heeft Petra ook bijgedragen aan het opzetten van de OPAXX studie. Deze studie, gecoördineerd door zowel het Catharina ziekenhuis als het Antoni van Leeuwenhoek, onderzoekt twee mogelijke orgaan sparende behandelingen bij patiënten die na een voorbehandeling nog een kleine tumorrest hebben.

Wait and See bij endeldarmkanker

Endeldarmkanker is een vorm van kanker die zich ontwikkelt in het laatste deel van de dikke darm. De gebruikelijke behandeling bestaat vaak uit een voorbehandeling van radiotherapie, eventueel in combinatie met chemotherapie, gevolgd door een operatie waarbij de gehele endeldarm wordt verwijderd. Bij sommige patiënten is de voorbehandeling echter zo effectief dat er geen zichtbare tumor meer is. Voor deze patiënten kan er in plaats van een operatie gekozen worden voor een afwachtend beleid, bekend als het Wait and See beleid.

OPAXX studie naar orgaan sparende behandelingen

De OPAXX studie, een samenwerking tussen het Catharina ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek heeft als doel om patiënten met een kleine tumorrest na de voorbehandeling een aanvullende behandeling te bieden met als doel orgaanpreservatie. Deze aanvullende behandelingen kunnen een alternatief vormen voor een grote operatie waardoor mogelijk de endeldarm behouden kan worden en de kans op een stoma verkleind kan worden.

De OPAXX studie is nog bezig en onderzoekt de rol van aanvullende inwendige bestraling (contact brachytherapie) en lokale excisie (een plaatselijke kleine operatie) bij het voorkomen van een grote operatie. De resultaten van deze studie volgen in de toekomst.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden