Diëtetiek

Tijdens opname in het ziekenhuis of na een bezoek aan de specialist op de polikliniek, kan advies van een diëtist nodig zijn. Bijvoorbeeld na een operatie of bij een chronische aandoening zoals kanker of hart- en vaatziekten, is voeding erg belangrijk.

Over Diëtetiek

De diëtist maakt op een praktische wijze de vertaalslag naar een persoonlijk voedingsadvies en begeleidt u bij het uitvoeren en het volhouden van het advies. De afdeling Diëtetiek werkt nauw samen met andere teams en specialisten in het ziekenhuis.

Professioneel advies over voeding

Bij zowel ziekte als gezondheid is de diëtist de specialist op het gebied van voeding. De diëtist heeft specifieke kennis over de samenstelling van voedingsmiddelen, de spijsvertering en de functie van voedingsstoffen in het menselijke lichaam. Daarnaast beschikt de diëtist over medische kennis. Daardoor is ze in staat om voorlichting en advies te geven over de invloed van voeding op de gezondheid. Hierbij wordt tevens gekeken naar voorkeuren en wensen van de patiënt zodat ze individuele adviezen met de daarbij behorende praktische tips kan geven.

De titel diëtist is beschermd. Alleen professionals met een afgeronde Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek mogen deze titel gebruiken. Alle diëtisten in het Catharina Ziekenhuis blijven continu up-to-date door regelmatige bijscholing. Ze nemen deel aan landelijke en regionale netwerken.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

Vragenlijst afdeling Diëtetiek

Behandeling

Wanneer is een diëtist nodig?

Wanneer u bent opgenomen in het Catharina Ziekenhuis of onder behandeling bent van een medisch specialist binnen het Catharina Ziekenhuis kan uw behandelend medisch specialist het nodig vinden de diëtist in consult te vragen. U kunt ook zelf aan uw specialist vragen of het zinvol is om een diëtist te raadplegen. Binnen het Catharina Ziekenhuis werken verschillende diëtisten met ieder een eigen aandachtsgebied c.q. specialisme. Elke afdeling heeft op deze manier een of meerdere vaste diëtisten die daar werken als onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam.

De afdeling Diëtetiek verricht dieet- of voedingstherapieën bij klinische- en poliklinische patiënten. Een klinische behandeling vindt plaatst tijdens de ziekenhuisopname. Voor een poliklinische behandeling komt u naar het ziekenhuis toe en ziet u de diëtist op de polikliniek.

Klinische behandeling Diëtetiek

Bij sommige ziekten kan een dieet een onderdeel van de behandeling zijn. In dat geval vraagt uw behandelend medisch specialist een diëtist in consult. Zij komt dan bij u langs in het ziekenhuis.

Daarnaast wordt elke opgenomen patiënt (m.u.v. dagbehandeling, intensive care en kraamafdeling) gescreend op ondervoeding. Bij opname wordt gevraagd naar uw gewichtsverloop en eetlust. De verpleegkundige beoordeelt hiermee of er risico bestaat op een slechte voedingstoestand of dat u een slechte voedingstoestand heeft. Mocht dit het geval zijn dan zal tijdens de opname een diëtist langs komen.

Wij bezoeken op werkdagen dagelijks de verpleegafdelingen, hierbij worden geen vaste tijden gehanteerd. In de weekenden bezoeken wij de afdelingen niet.

Werkwijze

De diëtist geeft u voedings- en/of dieetadviezen en stelt in overleg met u een behandelplan op. U ontvangt eventueel een schriftelijk advies of brochure. De diëtist rapporteert het advies aan:

  • uw behandelend medisch specialist
  • de verpleegkundigen
  • voedingsassistenten
  • eventuele overige behandelaars

  Gedurende de opname krijgt u begeleiding van de diëtist in het ziekenhuis. Als het nodig is wordt het behandelplan bijgesteld. Als u naar huis mag, bespreekt de diëtist hoe u de voedings- en/of dieetadviezen thuis kunt voortzetten. Behandeling na ontslag kan bij bepaalde specialismen lopen via de polikliniek of via de diëtist in de eerste lijn, zoals de thuiszorg of een zelfstandig gevestigde diëtist. Indien de dieetbehandeling voorgezet wordt door de diëtist in de eerste lijn dan zal de diëtist die u tijdens de ziekenhuis opname heeft behandeld zorgen voor een overdracht.

  Poliklinische behandeling Diëtetiek

  Uw behandelend medisch specialist kan u doorverwijzen naar het poliklinische spreekuur van de diëtisten in het Catharina Ziekenhuis. Afhankelijk van het soort dieet dat u moet volgen kan het ook zijn dat de medisch specialist u doorstuurt naar een diëtist in de eerste lijn, zoals de thuiszorg of een zelfstandig gevestigde diëtist.

  Vergoeding

  Voor alle (poli)klinische behandelingen door de diëtisten van het Catharina Ziekenhuis geldt dat ze onderdeel vormen van de specialistische behandeling. Houd er wel rekening mee dat mogelijk uw eigen risico wordt aangesproken voor de behandeling van de specialist. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

  Actueel

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over deze afdeling? Bekijk dan de patiëntenfolders van deze afdeling. Wilt u graag persoonlijk advies van één onze specialisten? Neem dan contact op.