Verpleegafdeling Geriatrie

Omdat sommige patiënten verward zijn, is de verpleegafdeling Geriatrie een semi-gesloten afdeling. Dit betekent dat de medewerkers Geriatrie, de patiënt en de familie van de patiënt, de elektrische deur kunnen openen door middel van een code. Patiënten en hun familie ontvangen deze code bij opname. Hierbij houden wij rekening met de gezondheidstoestand van de patiënt.

Op de verpeegafdeling zijn er kamers voor één persoon, voor drie en voor vier personen. De kamers zijn gemengd. Natuurlijk houden wij zoveel mogelijk rekening met uw privacy. Bij opname krijgt iedere patiënt een verpleegkundige toegewezen. Deze verpleegkundige is het aanspreekpunt.

Uiteraard vindt uw familie het prettig om ook op de hoogte te blijven van uw herstel. Tijdens uw verblijf nodigt de geriater u uit om samen met uw familie de voortgang van de behandeling en het ontslagbeleid te bespreken. Aan het einde van het verblijf volgt een ontslaggesprek.


Het ziekenhuis bouwt aan de toekomst. De verpleegafdeling Geriatrie is als één van de eerste gerenoveerd. Meer comfort en een gastvrije omgeving voor u staat daarbij voorop. Bekijk de film 'Impressie nieuwe verpleegafdeling'.

Contact

Verpleegafdeling Geriatrie (10-oost) 040 - 239 74 50

Bezoektijden

  • Middag: 13.30 - 14.30 uur
  • Avond: 18.45 - 19.45 uur

Individuele afstemming is mogelijk, bijvoorbeeld voor mantelzorgers.
Meer informatie over bezoektijden