Slokdarmkankerpatient moet naar een gespecialiseerd ziekenhuis!

Het is vandaag Wetenschapswoensdag! Twee keer per maand, op woensdag krijgen ‘onze’ onderzoekers een podium om hun onderzoek te presenteren. Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis dat bekend staat om zijn ambitieuze karakter. Het wetenschappelijk onderzoek dat gedaan wordt, scoort zowel landelijk als internationaal, hoge ogen. Voor een niet-academisch ziekenhuis is dat bijzonder. Deze keer chirurg in opleiding Marijn Koëter. Hij promoveerde onlangs met zijn onderzoek aan de Universiteit van Rotterdam.

De behandeling van slokdarmkanker is ingewikkeld en maar weinig ziekenhuizen mogen deze operatie uitvoeren. Ziekenhuizen uit Zuid-Oost Nederland verwijzen patiënten naar het Catharina Ziekenhuis voor onderzoek en behandeling van deze specifieke vorm van kanker. Het maakt niet uit in welk ziekenhuis de diagnose wordt gesteld, wat wel belangrijk is, is dat een patiënt na een diagnose doorverwezen wordt naar een gespecialiseerd centrum. Daar is nog winst te behalen.

Chirurg in opleiding Marijn Koëter heeft onderzoek gedaan binnen deze specifieke patiëntengroep. “Het eerste deel van mijn onderzoek behelst ‘noeste’ arbeid. In het tweede deel heb ik de rol van bestraling bij de kans op het ontstaan van een naadlekkage onderzocht bij patiënten met slokdarmkanker, die worden behandeld met chemotherapie en bestraling gevolgd door een operatie”, legt Koëter uit.

Database aangelegd

In het Catharina Ziekenhuis heeft Koëter samen met dr. Grard Nieuwenhuijzen een database aangelegd van alle patiënten met slokdarmkanker die geopereerd zijn. “Zijn deze patiënten nog in leven, zijn er uitzaaiingen, wat is de kwaliteit van leven of tegen wat voor problemen zijn ze aangelopen na de operatie. Informatie die nu geordend in één database staat”, legt Koëter uit, “in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heb ik gekeken naar hoe andere ziekenhuizen doorverwijzen. Het moet namelijk niet uitmaken in welk ziekenhuis de diagnose wordt gesteld. Wat wel belangrijk is, dat een patiënt na een diagnose doorverwezen wordt naar een gespecialiseerd centrum. Daar is zeker nog winst te behalen.” In Brabant en Noord-Limburg worden patiënten met slokdarmkanker sinds een aantal jaren alleen nog in gespecialiseerde centra zoals het Catharina Ziekenhuis behandeld. Koëter: “Door deze concentratie van slokdarmzorg is de kennis en kunde rondom slokdarmkanker enorm toegenomen en is de kans op genezing aanzienlijk verbeterd.”

Naadlekkage

Bij een operatie wil de chirurg de slokdarmtumor ruim verwijderen. Dit kan alleen als er geen uitzaaiingen zijn. “De slokdarmtumor en een groot gedeelte van de slokdarm worden tijdens de operatie verwijderd. Vervolgens verbindt de chirurg het overgebleven deel van de slokdarm weer met de rest van het maag-darmkanaal. De meest gebruikte techniek hiervoor is het aanleggen van een buismaag, het overgebleven bovenste deel van de slokdarm wordt met de maag verbonden. Bij deze methode wordt van de maag een buis gemaakt die naar boven wordt verplaatst en zo in de borstholte komt te liggen. De meest voorkomende complicatie na een dergelijke operatie is naadlekkage. Daar gaat het tweede deel van mijn onderzoek over”, zegt Koëter.

Radiotherapie

Samen met de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis heeft Koëter vijftig patiënten gevolgd die bestraald zijn voor de operatie. “Komt naadlekkage vaker voor als patiënten voor een operatie bestraald worden? Dat was mijn centrale vraag. Dat bleek bij deze groep niet het geval te zijn. Daarom heb ik met het AMC nogmaals dezelfde vraag onderzocht onder een groep van 350 patiënten. Ook hier bleek bestraling geen effect te hebben op naadlekkage na een operatie. Wel bleek dat bestraling mogelijk een rol speelde in de ernst van de complicaties. Echter moet dit wel in perspectief worden geplaatst, omdat de overlevingskans flink toeneemt als patiënten voor de operatie behandeld worden met chemotherapie en bestraling ”, benadrukt Koëter, “kortom, twee belangrijke conclusies voor patiënten met slokdarmkanker.” Marijn Koëter is met zijn onderzoek afgelopen vrijdag gepromoveerd aan de Universiteit van Rotterdam. Zijn promotoren waren prof. dr. Valery Lemmens van het IKNL en prof. dr. Harm Rutten, chirurg in het Catharina Ziekenhuis. Co-promotoren zijn dr. Grard Nieuwenhuijzen, chirurg in het Catharina Ziekenhuis en dr. Rob Verhoeven van het IKNL.

Het Integraal Kankercentrum Nederland publiceerde ook over het onderzoek van Marijn Koëter. Het artikel is te lezen op https://www.iknl.nl/onderzoek/nieuws/nieuws-detail/2018/06/26/besluitvorming-en-uitkomst-van-behandeling-bij-pati%C3%ABnten-met-slokdarmkanker

 

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden