Straling van CT-scans bij kinderen en het risico op kanker

Een CT-scan wordt vaak gebruikt bij het opsporen van ziektes. Een nadeel van een CT-scan is dat patiënten tijdens deze scans worden blootgesteld aan straling. Dit kan mogelijk stralingsgerelateerde tumoren veroorzaken. Projectleider Value Based Health Care José Meulepas van het Catharina Ziekenhuis heeft onderzocht of deze straling het risico op leukemie of hersentumoren bij kinderen en jongvolwassenen verhoogt. “De resultaten wijzen op een licht verhoogd risico op hersentumoren maar er is geen verhoogd risico gevonden voor leukemie”, legt José Meulepas uit.

Meulepas heeft gebruik gemaakt van The Dutch Pediatric CT Study waarin data is verzameld van ruim 160.000 kinderen die een CT-scan ondergingen in de periode van 1979 tot 2012. Tot 2015 is gekeken of bij deze groep tumoren zijn ontstaan. De data laat zien dat het aantal scans per jaar bij kinderen in Nederland sinds 1990 meer dan verdrievoudigd is. Hiervoor heeft Meulepas als mogelijke verklaring: “Begin deze eeuw is de zogenaamde multi-detector CT geïntroduceerd in veel ziekenhuizen waardoor het maken van een scan nog sneller kan. Daarnaast is het aantal ongevallen met trauma onder kinderen in Nederland toegenomen.” Ook bleek dat het aantal scans bij kinderen in Nederland in academische ziekenhuizen sinds 2007 niet meer toeneemt. Een toename is nog wel te zien in de kleinere algemene ziekenhuizen. “Een verklaring hiervoor kan zijn, dat in kleine algemene ziekenhuizen de toegang naar MRI en echo beperkter is, vooral tijdens de weekend en avonduren”, aldus Meulepas.

Hersentumoren

Meulepas wilde onderzoeken of er een verband is tussen de straling van een CT-scan en het risico op hersentumoren en leukemie bij kinderen. “Het gevonden verband tussen de stralingsdosis op de hersenen en het risico op een hersentumor suggereert dat door de straling van ongeveer 10.000 CT-hoofdscans die jaarlijks bij kinderen in Nederland plaatsvinden, één extra persoon een hersentumor krijgt. De resultaten geven alleen nog geen duidelijk antwoord op de vraag of lage dosis stralingsrisico’s betrouwbaar geschat kunnen worden in een grote groep mensen die een CT-scan hebben gehad. Nochtans is het advies om kinderen tijdens diagnostiek zo min mogelijk bloot te stellen aan straling”, legt Meulepas uit.

José Meulepas is met haar proefschrift Radiation exposure from Computed Tomography scans and cancer risk’ woensdag 7 maart gepromoveerd aan VUmc. Haar promotor is prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen en haar co-promotoren zijn dr. M. Hauptmann en dr. C.M. Ronckers.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden