Update RTA Diabetische voetulcus

Recent is een update van de RTA Diabetische voet gepubliceerd in de RTA App ZOB. Een samenwerkingsafspraak die mooi resultaten oplevert. In onze regio zien we een daling van het aantal amputaties bij mensen met diabetes, waar de landelijke cijfers bijna een verdubbeling laten zien.

Het aantal geregistreerde amputaties bij mensen met diabetes is in de regio Zuidoost-Brabant in de periode 2014-2018 is licht gedaald: het totaal aantal amputaties daalde van 74 naar 67.  In dezelfde periode zien we landelijk bijna een verdubbeling van het totaal aantal amputaties, van 652 naar 1252. Dat blijkt uit de cijfers die door Pharmo zijn verzameld (zie tabel 1 en 2).

Mooie resultaten door goede samenwerking
In 2016 is in de regio Zuidoost-Brabant gestart met de Regionaal Transmurale Afspraak Diabetisch Voetulcus. De speerpunten hiervan zijn een tijdige verwijzing van een patiënt met een diabetisch voetulcus naar de podotherapeut en het voetenteam, behandeling in een multidisciplinair voetenteam en een goede follow-up na genezing van een voetulcus. Deze mooie resultaten verdienen een groot compliment en zijn te danken aan de inzet van podotherapeuten, praktijkondersteuners, huisartsen en de voetenteams uit het Máxima Medisch Centrum, St. Anna Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, St. Jans Gasthuis en Catharina Ziekenhuis.

Zuidoost-Brabant

2014

2015

2016

2017

2018

Boven de enkel (major)

21

26

20

26

19

Onder de enkel (minor)

53

33

40

70

48

Totaal aantal amputaties

74

59

60

96

67

Tabel 1: Aantal amputaties bij mensen met diabetes mellitus en gebruik van glucose
verlagende medicatie in Zuidoost-Brabant, 2014-2018.

Nederland

2014

2015

2016

2017

2018

Boven de enkel (major)

188

199

153

265

269

Onder de enkel (minor)

422

468

563

836

983

Totaal aantal amputaties

610

667

716

1101

1252

Tabel 2: Aantal amputaties bij mensen met diabetes mellitus in Nederland, 2014-2018.

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis