Osteonecrose van de heup

Bij osteonecrose van de heup krijgt de heupkop (kop van het bovenbeensbot) te weinig voeding vanuit de bloedvaten. Hierdoor kan de heupkop uiteindelijk afsterven en inzakken. Het tijdig stellen van de diagnose is essentieel om (veel) schade te voorkomen. 

Oorzaken

Het is niet precies vast te stellen wat de oorzaak van osteonecrose is. Wel zijn er risicofactoren bekend:

  • Leeftijd tussen 20 en 50 jaar.
  • Overmatig alcohol drinken.
  • Hormooninjecties of -tabletten (corticosteroïden).
  • Een eerdere breuk (fractuur) in de heup.
  • De heup was eerder door een ongeluk uit de kom (luxatie, ontwrichting).
  • Één van de volgende ziektes: reumatoïde artritis, sikkelcelanemie, ziekte van het beenmerg, ziekte van Gaucher, chronische pancreatitis, ziekte van Crohn, caisson ziekte of lupus erythematosus (S.L.E.).

Symptomen

Osteonecrose kan met weinig alarmerende signalen beginnen. Symptomen kunnen zijn: zeurende of kloppende pijn in de zijkant van de heup, de lies of de bil, pijn bij bewegen van de heup en mank lopen.

Diagnostiek

Goed uitvragen van de symptomen, goed lichamelijk onderzoek en röntgenfoto’s zijn essentieel. Daarnaast is osteonecrose ook met een MRI-scan en/of een botscan aan te tonen. Met deze onderzoeken is ook de ernst van de osteonecrose te bepalen.

Behandeling

Als er sprake is van osteonecrose van de heup, maar de heupkop is nog niet ingezakt, is het zaak een inzakking te voorkómen. Dit kan door de heup te ontlasten, bijvoorbeeld door minder te lopen en/of door met een hulpmiddel te lopen. Ook zijn er enkele medische behandelingen mogelijk. Uw orthopedisch chirurg zal u hierover adviseren.

Als de heupkop al wèl is ingezakt, is een operatie in de vorm van een totale heupprothese vaak noodzakelijk om de pijn weg te nemen en de heup beweeglijker te maken. Ook hierover zal uw orthopedisch chirurg u adviseren.

Meer informatie over Osteonecrose van de heup.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden