Tumor wervelkolom

Uitzaaiing van kanker naar andere plaatsen in het lichaam (metastasering) verloopt meestal via de bloedbaan. Een wervellichaam is goed doorbloed en bevat veel haarvaten waar kankercellen zich kunnen uitbreiden. De rug is voor veel vormen van kanker een voorkeursplaats voor uitzaaiingen.

Een klein deel van deze uitzaaiingen tast het bot zodanig aan dat er gevaar kan ontstaan voor de stabiliteit van de wervelkolom. Er bestaat dan ook kans op zenuwschade of soms zelfs een dwarslaesie. Uitzaaiingen kunnen dikwijls goed worden behandeld met chemotherapie en/of radiotherapie (bestraling). Een operatie is lang niet altijd noodzakelijk. Bij instabiliteit of dreigende instabiliteit van de wervelkolom zal er worden overlegd met onze wervelkolomchirurgen. Door middel van een operatie kan de wervelkolom dikwijls weer stevig worden gemaakt.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden