Tumor wervelkolom

Uitzaaiing van kanker naar andere plaatsen in het lichaam (metastasering) verloopt meestal via de bloedbaan. Een wervellichaam is goed doorbloed en bevat veel haarvaten waar kankercellen zich kunnen uitbreiden. Voor veel vormen van kanker is de rug een voorkeursplaats voor uitzaaiingen.

Een klein deel van deze uitzaaiingen tast het bot zodanig aan dat er gevaar ontstaat voor de stabiliteit van de wervelkolom. Er bestaat dan ook kans op zenuwschade of soms zelfs een dwarslaesie. Uitzaaiingen zijn dikwijls goed te behandelen met chemotherapie en/of radiotherapie (bestraling). Een operatie is lang niet altijd noodzakelijk. Bij instabiliteit of dreigende instabiliteit van de wervelkolom vindt overleg plaats met onze wervelkolomchirurgen. Door een operatie is de wervelkolom dikwijls weer stevig te maken.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden