IORT

In 1994 begonnen artsen uit het Catharina Ziekenhuis met het toepassen van IORT (Intra Operatieve Radiotherapie), of wel: bestraling tijdens een operatie. Nu, twintig jaar later, is het Catharina Ziekenhuis een toonaangevend centrum als het gaat om IORT bij endeldarmkanker en zijn de overlevingskansen enorm toegenomen. 

IORT betekent dat de patiënt tijdens de operatie bestraald wordt. Op de operatietafel, terwijl de patiënt ‘open’ ligt, wordt de plaats waar de tumor zat, kort en intensief bestraald.  Het grote voordeel van deze inwendige bestraling is dat de straling direct het gebied van de tumor bereikt. Het Catharina Ziekenhuis is een van de weinige Nederlandse ziekenhuizen die deze behandeling aanbiedt. Het Catharina Ziekenhuis heeft een nieuw bestralingsapparaat (Mobetron) aangeschaft voor de IORT-behandeling van patiënten. Hiermee voldoet het ziekenhuis weer aan de nieuwste veiligheidseisen.

IORT bij endeldarmkanker

Met name twee groepen endeldarmkankerpatiënten kunnen veel baat hebben bij IORT. Het gaat om patiënten die endeldarmkanker hebben en bij wie de tumor na operaties of bestralingen toch terugkeert én bij patiënten die voor het eerst een vorm van endeldarmkanker hebben die als niet operabel wordt beschouwd.

Omdat het Catharina Ziekenhuis zich heeft gespecialiseerd in deze discipline en al jaren uitstekende cijfers kan overleggen – de overlevingskansen zijn in 20 jaar tijd gestegen van slechts 5 procent naar respectievelijk 50 en 70 procent – is het een landelijk verwijscentrum voor endeldarmkanker. Niet zelden worden patiënten die elders uitbehandeld zijn, doorverwezen naar Eindhoven, waar ze toch nog genezen.

Dat komt overigens niet alleen door de intra-operatieve radiotherapie, maar ook door de operatie zelf. In het geval van endeldarmkanker is dat doorgaans een complexe operatie, vanwege de slechte bereikbaarheid van het bekkengebied. Door de jarenlange expertise en de vele patiënten die er inmiddels behandeld zijn, is ook die vaardigheid van een enorm hoog niveau.

Complete behandeling IORT bij patiënten met endeldarmkanker staat nooit op zichzelf, maar is onderdeel van een complete behandeling. Voor de operatie wordt de patiënt al enkele weken bestraald om de tumor zo klein mogelijk te maken voor de operatie. Dan wordt de tumor operatief verwijderd en vervolgens wordt IORT toegepast.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden