Leadextractie

Bij leadextractie worden de draden van een pacemaker of ICD uit uw lichaam verwijderd. ‘Lead’ is de naam die gebruikt wordt voor de geleidingsdraden die de verbinding maken tussen de ICD of pacemaker en het hart. Bij leadextractie worden deze draden verwijderd door een gespecialiseerd team dat bestaat uit een cardioloog en een cardiothoracaal chirurg.

De draden van een pacemaker of ICD bestaan uit metalen geleiders die aan de buitenkant geïsoleerd zijn. Via deze draden worden de kleine spanningen die bij elke hartslag worden opgewekt, doorgegeven aan de ICD waardoor deze het hartritme kan volgen en vaststellen of er sprake is van een hartritmestoornis. De ICD kan via de draden ook het hart stimuleren als er geen eigen hartritme is. Ook bij een pacemaker worden de draden gebruikt om het hartritme te bewaken en als dat nodig is te stimuleren.

Oorzaak

De meest voorkomende reden voor leadextractie is dat het ICD-systeem of de pacemaker geïnfecteerd is. Voor een goed herstel bij infectie is het nodig het complete systeem te verwijderen. Mogelijk is de generator al via een eenvoudige ingreep verwijderd. Een andere (zeldzame) reden om deze draden te verwijderen is dat de draad hartritmestoornissen veroorzaakt.

Operatie

Het verwijderen van een draad gebeurt meestal via de aderen met een katheter en een speciale holle boor of sheath: een hol buisje dat over de pacemakerdraad wordt geschoven. Met behulp van de boor wordt het bindweefsel waarmee de draad vastzit in de ader verwijderd. Op die manier kan een vastgegroeide draad helemaal los worden gemaakt. Hoe langer draden in het lichaam aanwezig zijn, hoe moeilijker het is om ze te verwijderen. De draden groeien vast aan de vaatwand, waardoor het risico ontstaat dat er een gat in de vaatwand ontstaat bij het lostmaken. In het Catharina Ziekenhuis wordt deze behandeling daarom altijd uitgevoerd als operatie.

De operatie wordt uitgevoerd door een cardioloog en een cardiothoracaal chirurg (hartchirurg). Indien er bloedingen ontstaan of de draden kunnen niet alleen met de boor worden losgemaakt, is het soms nodig om via een hartoperatie, via het borstbeen of de longholte de draden te verwijderen. De cardiologen en cardiothoracaal chirurgen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum zijn gespecialiseerd in leadextractie.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden