STZ ziekenhuis: aanbod topklinisch zorg

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis dat aangesloten is bij de STZ-ziekenhuizen in Nederland. Een topklinisch ziekenhuis biedt topklinische zorg. Dit is hooggespecialiseerde zorg die niet elk ziekenhuis biedt. Voor de patiënt betekent dit hoogwaardig medische zorg, die wel alle STZ-ziekenhuizen bieden.

Om dit hoge niveau van zorg te onderhouden en versterken vinden meerdere vormen van (wetenschappelijk) onderzoek plaats. Elke patiënt kan kiezen voor een topklinisch ziekenhuis. De huisarts is op de hoogte van de bijzondere expertise van deze ziekenhuizen en kan zo in overleg met de patiënt gerichter verwijzen. Topklinische zorg betekent altijd: zorg op hoog niveau, vaak unieke zorg, patiëntgericht en met gedreven professionals.

Elk STZ-ziekenhuis heeft een eigen aanbod topklinische zorg, deze zorg is altijd multidisciplinair. Specialisten in een vakgebied werken samen met verpleegkundigen, paramedici en andere ondersteunende professionals, om de topklinische zorg te blijven leveren. Hieronder een overzicht van het aanbod topklinische zorg in het Catharina Ziekenhuis.

Bekijk het hele STZ Topklinisch Zorgregister. U kunt in het register zoeken op STZ-ziekenhuis en op aandoening. 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden