Neurologie

Neurologie

040 - 239 94 00

Route: 086

Neurologie is het specialisme dat zich bezighoudt met ziekten en aandoeningen van hersenen, ruggenmerg en spieren. Het vakgebied beslaat een breed spectrum van heel verschillende aandoeningen: van beroerte, hersentumoren, Parkinson, multiple sclerose en dementie tot duizeligheid, carpaal tunnel syndroom en hoofdpijn.

Neurochirurgie

Ook voor neurochirurgie kunt u in het Catharina Ziekenhuis terecht. Voor de afweging of een operatieve behandeling nodig is voor bijvoorbeeld een rughernia, wordt u gezien op de polikliniek Neurochirurgie door één van de neurochirurgen uit het St Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Herniaoperaties en het vrij leggen van beklemde zenuwen, wordt door de neurochirurg uitgevoerd in het Catharina Ziekenhuis. Operaties aan de nek en binnen de schedel vinden altijd plaats in het St Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.

Klinische Neurofysiologie

De Klinische Neurofysiologie (KNF) is de afdeling in het ziekenhuis waar functie-onderzoek van het zenuwstelsel plaatsvindt. Het zenuwstelsel is in staat om te functioneren doordat het middels kleine elektrische signalen informatie doorgeeft. Deze elektrisch signalen kunnen we meten. Daarnaast kunnen we door het geven van kleine elektrische stroompjes de werking van bepaalde delen van het zenuwstelsel onderzoeken. De meeste onderzoeken op de afdeling KNF worden uitgevoerd door de KNF-laboranten. Daarnaast worden bepaalde onderzoek samen met de neuroloog gedaan. De meest voorkomende onderzoeken op de afdeling zijn het EEG, EMG, Duplex onderzoek (echo onderzoek van de halsslagaders) en EPs.

Geheugenonderzoekcentrum

De afdeling neurologie is een onderdeel van het Geheugenonderzoekcentrum (GOC) van het Catharina Ziekenhuis. Dit is een samenwerkingsverband van de afdelingen Geriatrie, Neurologie en Medische Psychologie. Het GOC is uitsluitend bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en/of andere problemen in het cognitieve functioneren. Samen met uw partner, familielid of kennis wordt geprobeerd te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is.

Onze specialisten

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden