Reguliere zorg gaat zoveel mogelijk door in 'tweede golf'

Het Catharina Ziekenhuis vangt een groot aantal coronapatiënten op. Ze komen vanuit de eigen regio, maar ook worden coronapatiënten overgenomen van andere ziekenhuizen zoals landelijk is afgesproken. Dit betekent dat meer coronazorg geleverd moet worden en dat kan alleen als er meer verpleegkundigen, artsen en bedden beschikbaar zijn voor deze patiënten.

Om onze zorg tijdens deze tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden voor al onze patiënten, nemen wij diverse maatregelen. Op dit moment zijn we helaas genoodzaakt om een deel van de niet-spoedeisende operaties te verschuiven naar een later tijdstip.

Welke zorg wel en welke niet?

Acute zorg, spoedoperaties, oncologische zorg en zorg voor onze hart- en vaatpatiënten, geplande keizersneden en overige niet uitstelbare operaties gaan uiteraard gewoon door. Voor een aantal minder urgente operaties, zoals bijvoorbeeld knie- of heupoperaties kan de wachttijd oplopen. Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld. Patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst, worden gebeld.

Digitale zorg

Anders dan in het voorjaar, gaan de poli-afspraken nu wel door. Verwijst uw huisarts u naar ons ziekenhuis? Of heeft u een afspraak op de polikliniek of de dagbehandeling? Een bezoek aan ons ziekenhuis is veilig. Daarvoor hebben we diverse maatregelen genomen. Om onze patiënten ook op andere manieren zorg te bieden, zetten we digitale middelen in. We doen dit onder andere door telefonische consulten en via het patiëntenportaal MijnCatharina.

Gaat mijn afspraak door?

Patiënten worden telefonisch geïnformeerd als hun afspraak niet doorgaat. Als u geen bericht krijgt, dan gaat uw afspraak gewoon door en kunt u naar ons ziekenhuis komen waar het veilig is. Als u niet bent gebeld, verzoeken wij u om ons niet zelf te bellen over uw afspraak. Zo blijven we telefonisch bereikbaar voor patiënten van wie de afspraak wel is uitgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat patiënten vragen hebben en doen ons uiterste best om deze allemaal te beantwoorden. In deze Q&A vindt u de veelgestelde vragen.

Zeer vervelend

We realiseren ons dat deze stap zeer vervelend is voor onze patiënten. Helaas is het nodig nu het aantal coronapatiënten nog niet significant afneemt. De intensieve zorg voor steeds meer coronapatiënten is niet vol te houden naast het ‘gewone werk’ in het ziekenhuis. Het grootste probleem is het tekort aan (gespecialiseerde) verpleegkundigen voor de intensieve verzorging van patienten met corona. Als er meer coronapatiënten in het ziekenhuis komen, dan moeten er ook meer verpleegkundigen aan het bed staan. Die moeten van andere ziekenhuisafdelingen komen, waardoor dáár gaten in de roosters ontstaan.

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis