Inkoop

Leveranciersinformatie

Regeling vertegenwoordigingsrecht inkoopopdrachten
In deze regeling worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgesteld van personen die de Stichting Catharina Ziekenhuis vertegenwoordigen bij het verstrekken van inkoopopdrachten.

Volmacht
De Raad van Bestuur van Stichting Catharina Ziekenhuis verleent volmacht tot het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van externe verplichtingen betreffende het inkopen van goederen en diensten, aan de functionarissen en tot een bedrag zoals vermeld in onderstaande tabel.

Functionaris Maximum bedrag Scope
Afdelingsmanager Inkoop € 300.000,-  
Inkoper € 100.000,-  
Inkoopassistente € 30.000,-  
Ziekenhuisapotheker € 100.000,- Inkoopopdrachten voor Geneesmiddelen en inzake Bereidingen door de apotheek
Manager Bedrijfsvoering Apotheek € 100.000,- Inkoopopdrachten voor Geneesmiddelen en inzake Bereidingen door de apotheek
Service eenheid manager Huisvesting, Services & Technologie € 300.000,- Inkoopopdrachten Projecten Bouw

De Stichting Catharina Ziekenhuis is niet gebonden aan verplichting die voortvloeien uit inkoopovereenkomsten die aangegaan zijn door personen anders dan de leden van de Raad van Bestuur en de gevolmachtigden.

De in deze volmachtregeling genoemde bedragen gelden voor het totale bedrag inclusief BTW van de verplichting die is aangegaan gedurende de gehele looptijd van de verplichting. De inkooporders die door het ERP systeem worden gegenereerd zijn geautoriseerd volgens de interne procuratieregeling van de Stichting Catharina Ziekenhuis en deze regeling.

Voorbeeld van een door het ERP systeem gegenereerde inkooporder

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden