Patiëntervaringsonderzoek

Patiëntervaringsonderzoek per afdeling

Na uw bezoek aan een afdeling of polikliniek kan het zijn dat u een kaartje ontvangt met daarop een QR-code. De QR-code kunt u scannen met een mobiel apparaat (smartphone/tablet) of u gaat via de link op het kaartje naar de vragenlijst. Invullen kost u slechts enkele minuten. Zeg wat u denkt!
Uw reactie komt binnen bij de afdeling of polikliniek die u heeft bezocht. Zij bekijken en bespreken de reacties in het team zodat we de zorg nog verder kunnen verbeteren. Door uw ervaring met ons te delen, maakt u ons beter!

Patiëntervaringsonderzoek Ziekenhuisbreed

Het Catharina Ziekenhuis onderzoekt de ervaringen van patiënten. Dit doet ze digitaal door aan een grote groep patiënten vragen voor te leggen. Door de grootschalige en eenduidige meting, kunnen wij onze scores vergelijken. Daarom onderzoekt zij, samen met Santeon en de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ), met Patient Reported Experience Measure (PREM) vragenlijsten, wat goed gaat en wat beter kan. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen we de kwaliteit van onze patiëntenzorg heel gericht verbeteren.

De resultaten PREM 2023 ziekenhuisopname

Op de algemene beoordeling van het ziekenhuis na een ziekenhuisopname scoort het Catharina ziekenhuis een 8,7.

58,7% van onze klinische patiënten beveelt het Catharina Ziekenhuis aan bij vrienden en familie voor een klinische opname.

Patiënten ervaren het vertrouwen in de arts en gevoel van veiligheid en respect als het beste. Patiënten willen graag verbetering in de tijd dat ze op de wachtlijst staan, informatie over de bijwerkingen van nieuwe medicijnen en het communiceren met familie of naasten om de zorg thuis goed te kunnen organiseren.

De resultaten PREM 2023 polikliniek

Voor de algemene beoordeling van de poliklinieken scoort het Catharina Ziekenhuis een 8,6.

54,7% van onze poliklinische patiënten beveelt het Catharina Ziekenhuis aan bij vrienden en familie voor een poliklinisch bezoek of behandeling.

Patiënten geven aan dat ze het meest tevreden zijn over informatie bij vertrek vanuit het polikliniekbezoek, vertrouwen in de arts en er was voldoende tijd om met de arts of andere zorgverlener te praten over de ziekte of probleem. Patiënten zien graag verbetering in de informatie over de wachttijd, informatie over de bijwerkingen van nieuwe medicijnen en de wachttijd op de polikliniek.

Hoe werkt het patiëntervaringsonderzoek?

Wij sturen een mail naar patiënten die in januari, februari of maart in ons ziekenhuis hebben gelegen of de polikliniek hebben bezocht. Alle patiënten waarvan het emailadres gebruikt mag worden én geen bezwaar heeft gemaakt om deel te nemen aan een patiëntervaringsonderzoek heeft een mail ontvangen. In de mail staat een unieke link die toegang geeft tot de korte digitale vragenlijst.

 

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden