Patiëntervaringsonderzoek

Patiëntervaringsonderzoek

Het Catharina Ziekenhuis onderzoekt de ervaringen van patiënten. Voorheen met de Consumer Quality Index-Ziekenhuizen (CQI-Z). Nu hebben we met de andere Santeon ziekenhuizen, mee gedaan aan een pilot van de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ), waarbij gebruik gemaakt is van een Patient reported experience measure (PREM) onderzoek. Dit onderzoek is digitaal aan een grote groep patiënten voorgelegd. Door de grootschalige en eenduidige meting, kunnen wij onze scores vergelijken. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen we de kwaliteit van onze patiëntenzorg heel gericht verbeteren.

De resultaten PREM 2021 ziekenhuisopname

Op de algemene beoordeling van het ziekenhuis na een ziekenhuisopname scoort het Catharina ziekenhuis een 8,7.

59,7% van onze klinische patiënten beveelt het Catharina Ziekenhuis aan bij vrienden en familie voor een klinische opname.

Patiënten geven aan dat ze het meest tevreden zijn over de kennis van de arts in het dossier, hebben vertrouwen in de arts en verpleegkundige én ervaren een gevoel van veiligheid en respect. Patiënten willen graag verbetering in de tijd dat ze op de wachtlijst staan en informatie over de bijwerkingen van medicijnen.

De resultaten PREM 2021 polikliniek

Voor de algemene beoordeling van de poliklinieken scoort het Catharina Ziekenhuis een 8,5.

51,6% van onze poliklinische patiënten beveelt het Catharina Ziekenhuis aan bij vrienden en familie voor een poliklinisch bezoek of behandeling.

Patiënten geven aan dat ze het meest tevreden zijn over informatie over het polikliniekbezoek, vertrouwen in de arts, tijd van het polikliniekbezoek om te praten over uw ziekte of probleem én ervaren een gevoel van veiligheid en respect. Patiënten zien graag verbetering in de informatie over de wachttijd.

Hoe werkt het patiëntervaringsonderzoek?

Wij sturen een mail naar patiënten die in januari, februari of maart in ons ziekenhuis hebben gelegen of de polikliniek hebben bezocht. Dit jaar zijn alle patiënten benaderd die hun contactvoorkeur op digitaal hebben staan, hebben aangegeven dat emailadres gebruikt mag worden én benaderd mogen worden voor een ervaringsonderzoek. In de mail staat een unieke link die toegang geeft tot de korte digitale vragenlijst.

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden