Missie en visie

Onze missie

Onze missie is om met onze zorg elke dag de kwaliteit van leven merkbaar te verbeteren.

Onze visie

Patiënten ontvangen bij ons veilige en specialistische zorg die voor hen merkbaar van waarde is. Deze zorg leveren wij samen met onze netwerkpartners. Op een aantal terreinen bieden wij hooggespecialiseerde zorg. Onze kracht is kennis én kunde, gevoed door opleiding en onderzoek. Wij zijn gedreven door het leven. De kwaliteit van leven van onze patiënt staat bij ons centraal, niet alleen zijn of haar ziekte. Patiënten kiezen samen met onze zorgverleners welke zorg hen het beste past, onafhankelijk van tijd en plaats. Om dat te kunnen doen, innoveren wij continu. Onze mensen zijn dé dragers van de veilige en waardegedreven zorg voor onze patiënten.

Kernwaarden

  • ambitieus
  • verbindend
  • veerkrachtig

Kerngebied en verzorgingsgebied

Voor basiszorg en topklinische zorg komen onze patiënten vooral uit het aangegeven kern- en verzorgingsgebied. Het kerngebied geeft weer waar het grootste gedeelte van deze patiënten vandaan komt. Voor topklinische zorg komen patiënten ook uit andere delen van Nederland (bovenregionaal gebied), omdat we met name voor hart- en vaatziekten en kanker behandelingen aanbieden die niet in alle ziekenhuizen beschikbaar zijn.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden