Hartcentrum - Onderzoek

Het Catharina Hartcentrum biedt mensen een vertrouwd adres voor basiszorg en specialistische zorg op het gebied van hartziekten. We investeren veel in opleiding en onderzoek en werken continu aan de verbetering van nieuwe en patiëntvriendelijke behandelmethoden.

Nieuwe behandelmethoden

Om voor continue verbetering van nieuwe en patiëntvriendelijke behandelmethoden te zorgen, is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Het Catharina Hartcentrum heeft een eigen afdeling Research & Development waar onderzoekers permanent bezig zijn met onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en medicijnen. Dat doen zij ook in samenwerking met collega’s van andere ziekenhuizen, universiteiten en farmaceutische bedrijven. Dit alles om klachten van patiënten zo efficiënt mogelijk te kunnen behandelen en om nieuwe behandelmogelijkheden te ontwikkelen.

Research & Development

Zowel nationaal als internationaal staat de afdeling Research & Development van het Catharina Hartcentrum hoog aangeschreven. De afdeling verleent jaarlijks medewerking aan ongeveer vijftig onderzoeken, waarvan de meeste doorlopen over een langere periode. De onderzoeksresultaten worden regelmatig in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Ieder jaar werken zeker 1.500 patiënten mee aan de onderzoeken, die vaak wereldwijd worden uitgevoerd. Immers: nieuwe behandelmethoden en medicijnen moeten uitgebreid worden getest voordat ze algemeen mogen worden ingevoerd. De wetenschappelijke publicaties van de specialisten vindt u terug op PubMed. Meer informatie over onze cardiologen en cardiothoracaal chirurgen vindt u ook terug op de pagina’s van het Catharina Hart- en Vaatcentrum.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden