Wetenschappelijk onderzoek

Naast zorg en onderwijs is onderzoek een belangrijke pijler in het Catharina Ziekenhuis. Artsen en andere professionals (in opleiding) zijn continu op zoek naar nieuwe en betere behandelingen om de meest optimale zorg te bieden. Zij doen daarom veel wetenschappelijk onderzoek. Voor een algemeen ziekenhuis is dat bijzonder.

Het Wetenschapsbureau van het ziekenhuis richt zich op professionalisering van het onderzoek door middel van individuele ondersteuning, een cursusaanbod en de ontwikkeling van een sterke infrastructuur, die bijdraagt aan een vitale en duurzame klinische onderzoekcultuur. Belangrijke onderdelen op het gebied van onderzoek in het Catharina Ziekenhuis zijn:

  • Researchbureaus
    Begeleiden en coördineren wetenschappelijke studies en voeren deze uit in samenwerking met fabrikanten, farmaceutische bedrijven en andere ziekenhuizen.
  • Medisch Ethische ToetsingsCommissie
    Beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek volgens landelijke richtlijnen.
  • Bibliotheek
    Ondersteunt bij wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

Inhoudelijke ondersteuning

Onderzoekers die onderzoek uitvoeren in het Catharina Ziekenhuis kunnen met inhoudelijke vragen terecht bij het Wetenschapsbureau. Hierbij kunt u denken aan: methodologische/statistische vragen; advies ten aanzien van een onderzoeksprotocol of good clinical practice. Daarnaast verzorgt het ziekenhuis cursussen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Deze cursussen zijn ook gericht op de genoemde onderwerpen.

Contact

Wetenschapsbureau
Telefoonnummer: 040 – 239 65 56
wetenschapsbureau@catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden