Urologie - Onderzoek

Researchbureau Urologie

Het researchbureau van de afdeling Urologie investeert in wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeken worden gedaan door onder andere researchverpleegkundigen en specialisten van de afdeling. Alle studies worden verricht volgens Good Clinical Practice standaarden.

Nieuwe medicatie

De studies richten zich vooral op nieuwe medicatie voor urologische aandoeningen.  Mensen die mee willen doen aan een studie kunnen patiënten zijn die al bekend zijn bij de urologen in het Catharina Ziekenhuis of andere ziekenhuizen, maar ook mensen die nog niet bekend zijn bij een urologisch specialist. Alvorens kandidaten starten met een studie wordt gekeken of zij fysiek geschikt zijn om mee te doen. Dit wordt gedaan in de screeningsfase.

Tijdens de screening wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar eventuele andere aandoeningen, medische geschiedenis en medicatiegebruik. Ook wordt vaak bloed afgenomen of worden andere onderzoeken gedaan die van toepassing zijn. De duur van de onderzoeken wisselt sterk, van zes weken tot acht jaar. Bezoeken aan het researchbureau kunnen variëren van wekelijks, maandelijks, halfjaarlijks of een combinatie daarvan. Wanneer een kandidaat kan beginnen met een studie wordt zijn of haar huisarts per brief op de hoogte gesteld van deelname.

De wetenschappelijke publicaties van de specialisten vindt u terug op PubMed. Ook vindt u meer informatie over onze urologen op de pagina’s van het specialisme Urologie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden