Interne geneeskunde - MDL - Onderzoek

De maatschap IG-MDL streeft naar vernieuwing en verbetering in de patiëntenzorg. Een manier om dit te realiseren is het participeren in (klinisch) patiëntgebonden onderzoek.

We vinden het belangrijk dat het wetenschappelijk onderzoek maatschappelijk relevant is, dat het bijdraagt aan betere zorg en daarmee aan een gezondere samenleving. Onze specialisten doen dit wetenschappelijk onderzoek vaak in samenwerking met vooraanstaande academische partners, ziekenhuizen en andere onderzoeksinstituten.

‘Wetenschappelijk onderzoek hoeft niet ver van de patiënt af te staan. Patiënten hebben baat bij de aanwezigheid van een specialist die tevens wetenschappelijk onderzoek doet. Op de poli ervaart de arts de klinische behoefte van de patiënten en dit is een waardevol inzicht voor het vergaren van nieuwe kennis en het toepassen van vernieuwde inzichten.

Onderzoek zorgt voor een positieve kruisbestuiving tussen medisch specialisten, patiënten en verpleegkundigen. Die samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Het verrichten van klinisch wetenschappelijk onderzoek stimuleert kritisch te kijken, verder na te denken en het stimuleert collega’s alert de ontwikkelingen in het veld te volgen.

Researchcoördinatoren
De maatschap IG-MDL heeft twee researchcoördinatoren in dienst die tot taak hebben de betrokken specialisten en research verpleegkundigen te faciliteren in het uitvoeren van klinisch onderzoek. Zij zorgen ervoor dat de randvoorwaarden voor het doen van onderzoek optimaal ingevuld worden. Arts en verpleegkundige kunnen zich zo volledig richten op het medisch inhoudelijke en wetenschappelijke deel.

Vanzelfsprekend zijn deze researchcoördinatoren op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving rondom (mensgebonden) medisch-wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor nieuwe, lopende en afgeronde studies. Daarnaast zorgen ze voor een optimale afstemming met de relevante afdelingen binnen het ziekenhuis. Het verkrijgen van goedkeuring voor lokale uitvoerbaarheid is hier een voorbeeld van.

De wetenschappelijke publicaties van de specialisten vindt u terug op PubMed. Meer informatie over onze specialisten vindt u ook terug op de pagina’s van de specialismen Interne Geneeskunde, Nierziekten, Maag- Darm- en Leverziekten en Intensive Care.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden