Radiotherapie - Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler in het Catharina Ziekenhuis. Onderzoek is belangrijk om de medische zorg te verbeteren en het Catharina Ziekenhuis wil hier een bijdrage aan leveren. Onderzoek vindt daarom op bijna alle afdelingen plaats. Het gaat hierbij niet alleen om wetenschappelijk onderzoek, maar ook om onderzoek om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als er mensen zijn die eraan mee willen werken: patiënten die het goed vinden dat de arts bij hen een nieuwe behandeling onderzoekt. Als uw arts wil dat u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, moet hij u daarvoor eerst om toestemming vragen. U bent nooit verplicht om mee te doen aan een onderzoek.

Onderzoek met behulp van uw gegevens
We kunnen ook belangrijke informatie verkrijgen uit de gegevens die voor de routinezorg door ons worden vastgelegd. Het kan daarom zijn dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem en de onderzoeksgegevens zijn op geen enkele manier naar u te herleiden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat altijd bij uw behandelaar aangeven.

Wetenschappelijke publicaties
De wetenschappelijke publicaties van de specialisten vindt u terug op PubMed. Meer informatie over onze radiotherapeuten vindt u ook op de pagina’s van het specialisme Radiotherapie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden