Wat is pseudomyxoma peritonei (PMP)?

Pseudomyxoma peritonei (PMP) is een zeldzame vorm van kanker die elk jaar bij ongeveer 30 patiënten in Nederland wordt vastgesteld. Bij die diagnose zijn de meeste mensen tussen de 40 en 60 jaar oud, maar PMP komt ook voor bij mensen die ouder of jonger zijn.

Bij PMP zitten er slijmproducerende cellen op het buikvlies. Het buikvlies noemen we ook wel het peritoneum. Deze slijmproducerende cellen komen bijna altijd vanuit een tumor in de blinde darm. Tumoren van de blinde darm die kunnen leiden tot PMP zijn bijvoorbeeld:

 • LAMN (tumor in de blinde darm)
 • HAMN (een aandoening aan de maag)
 • kwaadaardige tumoren die slijm produceren (slijmvormende adenocarcinomen)

De cellen kunnen ook afkomstig zijn uit andere organen, zoals de eierstokken of alvleesklier.

Catharina Ziekenhuis: gespecialiseerd in PMP

 • Onze medisch specialisten hebben meer dan 15 jaar ervaring in de behandeling van PMP.
 • Wij zijn hét gespecialiseerde centrum als het om de HIPEC-behandeling gaat. Dit is de behandeling die meestal wordt ingezet bij PMP. Veel patiënten worden naar ons doorverwezen vanuit andere ziekenhuizen. 
 • We doen veel wetenschappelijk onderzoek naar PMP en HIPEC. Daardoor zijn onze artsen altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 • U krijgt een vast aanspreekpunt. Dit is een verpleegkundig specialist die veel ervaring heeft met PMP.
 • Ook andere zorgverleners zoals diëtisten en fysiotherapeuten in ons ziekenhuis hebben veel ervaring met PMP.
 • Onze specialisten delen hun ervaring met collega’s over de hele wereld door workshops en colleges te geven op (internationale) congressen.

Ervaring is belangrijk bij PMP

Omdat PMP zo zeldzaam is, is het belangrijk om naar een ziekenhuis te gaan met ervaring met de behandeling van PMP. Het kan namelijk moeilijk zijn voor artsen om dit ziektebeeld te herkennen op bijvoorbeeld CT-scans of in weefsels. Het stellen van de juiste diagnose is erg belangrijk, omdat anders niet de juiste behandeling kan worden gegeven. Onze specialisten hebben de kennis die hiervoor nodig is. U kunt altijd een second opinion aanvragen. 

Zorgpad

De behandeling van PMP bestaat uit verschillende stappen. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. U bezoekt tijdens uw behandeling verschillende specialisten en afdelingen. Op deze pagina kunt u de belangrijkste stappen vinden die bij het zorgpad PMP horen.

 • Meestal groeien deze cellen langzaam, maar ze zorgen ervoor dat er uiteindelijk ophopingen van slijm ontstaan in de buikholte. Deze slijmophopingen kunnen voor verschillende klachten zorgen, zoals:

  • buikpijn
  • opgeblazen gevoel
  • veranderingen in stoelgang
  • misselijkheid en braken
  • onverklaarbaar gewichtsverlies
  • vermoeidheid
 • Zeker in een vroeg stadium wordt PMP vaak per toeval ontdekt. Bijvoorbeeld omdat er gedacht werd aan een blindedarmontsteking en er tijdens de operatie slijm wordt aangetroffen. Om vast te stellen of het echt om PMP gaat, zijn verschillende onderzoeken nodig.

  Onderzoek PMP

  • Via een echo kan een arts zien of er afwijkingen aanwezig zijn in de blinde darm en of er slijm of een tumor in de buik lijkt te zitten. Als er afwijkingen zichtbaar zijn, is verder onderzoek via een CT-scan nodig.
  • Op een CT-scan ziet de arts of er slijm of vocht in de buikholte zit. Als dit zo is, is dit niet altijd afkomstig van PMP. Slijm of vocht in de buikholte kan ook bij andere ziektes voorkomen. Om te bepalen of sprake is van PMP, neemt de arts een kleine hoeveelheid van dit slijm of vocht af via een cytologische punctie.
  • Bij een cytologische punctie neemt de arts een kleine hoeveelheid vocht of slijm uit de buikholte. Dit kan met een dunne, holle naald of tijdens een kijkoperatie. Tijdens zo’n kijkoperatie maakt de chirurg een kleine snee in de buik, waardoor een camera naar binnen wordt gebracht. Zo kan de chirurg goed rond kijken. Hierbij kan wat slijm worden afgenomen voor verder onderzoek.
   Als dit vocht of slijm is afgenomen, gaat dit naar de patholoog. Die kijkt of de cellen passen bij het ziektebeeld PMP en om welk type PMP het gaat. Doordat PMP zo zeldzaam is, zijn niet alle pathologen getraind om PMP te kunnen vaststellen. Daarom wordt dit onderzoek vaak opnieuw gedaan als u wordt doorverwezen naar een centrum dat gespecialiseerd is in de behandeling van PMP, zoals het Catharina Ziekenhuis.

  Vast aanspreekpunt

  Als u onder behandeling bent bij het Catharina Ziekenhuis krijgt u een eigen casemanager. Dit is uw vaste contactpersoon tijdens de hele behandeling in ons ziekenhuis. Vaak is dit een verpleegkundig specialist of consulent. Deze persoon werkt nauw samen met de arts.

  Persoonlijk behandelplan

  Op basis van de diagnose maken de specialisten een persoonlijk behandelplan voor u. Dit gebeurt tijdens een multidisciplinair overleg. Dat is een vergadering waarbij verschillende medische specialisten van meerdere ziekenhuizen samenkomen om uw persoonlijk behandelplan te bespreken. Samen kijken zij welke behandelingen het best passen bij uw situatie. De kennis van elk specialisme wordt daarbij meegenomen. 

  Onderdeel van het behandelplan is Samen Beslissen. Als u kanker heeft, neemt u in korte tijd moeilijke beslissingen die directe gevolgen hebben voor op uw leven op korte en/of lange termijn. U bespreekt uw situatie en voorkeuren samen met uw arts. Uiteindelijk beslist u samen met uw arts wat voor u de beste behandeling is.

 • Een groot deel van de patiënten met PMP wordt behandeld met een operatie, die bekend staat als de HIPEC-operatie. Dit is een operatie waarbij de buik na het verwijderen van de tumor wordt gespoeld met chemo. Een HIPEC-operatie is een uitgebreide en ingrijpende operatie, die niet voor iedereen geschikt is. Uw behandelend arts en de verpleegkundig specialist bespreken de mogelijkheden met u. 

  Om klachten te verlichten wordt soms ook een operatie uitgevoerd waarbij alleen het slijm wordt verwijderd.

  Op dit moment zijn er nog geen andere behandelopties, al lopen er verschillende onderzoeken. Als deze mogelijke behandelingen in Nederland beschikbaar komen, is dit voorlopig alleen in onderzoeksverband.

 • Na de behandeling blijft u tenminste 10 jaar onder controle van de arts.  Omdat PMP een langzaam groeiende vorm van kanker is, blijven we u voor langere tijd monitoren. 

 • Het hebben van kanker heeft grote invloed op uw leven, op meerdere fronten. Bij het Catharina Ziekenhuis kunt u ondersteuning krijgen op verschillende gebieden, zoals psychische hulp, fysiotherapie of palliatieve zorg. Het gaat hierbij niet om behandelingen die de ziekte bestrijden, maar bijvoorbeeld om het verlichten van klachten of het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit kan zijn tijdens, maar ook na uw behandeling. Uw vaste aanspreekpunt kan u verder helpen als u vragen heeft over deze ondersteunende zorg.

Wetenschappelijk onderzoek PMP en HIPEC

Binnen het Catharina Ziekenhuis voeren we continu onderzoek uit naar verschillende vormen van kanker en de behandeling daarvan. Dit geldt ook voor PMP en HIPEC.  Door onderzoek te doen, komen we steeds meer over kanker en de behandeling ervan te weten. Zo kunnen we onze patiënten steeds beter behandelen.  

We behandelen regelmatig patiënten in studieverband, of patiënten hebben de mogelijkheid om mee te doen aan trials (wetenschappelijke studies). Informeer hiernaar bij uw behandelend arts of uw casemanager.

Interessante websites  


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden