Psychiatrie

Psychiatrie

040 - 239 90 00

ma-vr 08:30-17:00

Route: 530

Ervaart u angst, aanhoudend piekeren, ernstige somberheid of verwardheid of wantrouwen naar andere mensen? Herhalen deze klachten zich? Loopt u hierdoor vast in uw opleiding, werk en privéleven? Misschien is er sprake van een psychiatrische aandoening.

De psychiaters, klinisch psychologen, therapeuten en verpleegkundigen van het specialisme Psychiatrie kunnen u helpen bij psychische en psychiatrische problemen. Samen met u de klachten wegnemen of draaglijker maken staat hierbij voorop.

Wat doen wij?

Bij het specialisme Psychiatrie onderzoeken en behandelen de zorgverleners mensen met uiteenlopende ernstige psychische en psychiatrische problemen. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van mensen met ernstige stemmingsproblematiek (vooral depressie en manisch-depressieve stoornissen), lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten en ernstige eetstoornissen. Psychiatrische aandoeningen in combinatie met lichamelijke ziektes (en omgekeerd) hebben speciale aandacht. Ook mensen met angststoornissen, dwangstoornissen, psychoses en persoonlijkheidsproblematiek worden behandeld. De zorgverleners hechten er veel waarde aan om partners, gezins- en familieleden te betrekken bij de behandeling. Naast individuele en groepsbehandeling, zijn er mogelijkheden voor gezins- en relatietherapie.

MPU

Het Catharina Ziekenhuis beschikt over een medisch psychiatrische unit (MPU). Dit is een speciale unit voor hoog specialistische psychiatrische zorg. Op de MPU verblijven patiënten met gemiddeld tot ernstige lichamelijke aandoening bij wie ook sprake is van ernstige psychiatrische problematiek.

Samenwerking

Op verzoek van andere specialismen is onderzoek en behandeling ook mogelijk voor mensen die op andere verpleegafdelingen in het Catharina Ziekenhuis zijn opgenomen. Ook werkt het specialisme Psychiatrie van het Catharina Ziekenhuis nauw samen met de geheugenpolikliniek, de pijnpolikliniek en de polikliniek voor zwangerschap en psychiatrie (POP-poli). Het specialisme Psychiatrie als afdeling wordt ook wel ‘PAAZ’ genoemd: Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis.

Onze medewerkers


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden