Fysiotherapie bij NTOS

Wanneer zenuwen en/of bloedvaten in de ‘thoracic outlet’ bekneld raken tijdens specifieke houdingen of bewegingen kan een fysiotherapeutisch traject soms uitkomst bieden. 

Een fysiotherapeutisch onderzoek bij een patiënt.

Iedereen die wordt verdacht van het hebben van een Neurogeen Thoracic Outlet Syndroom (NTOS) krijgt eerst conservatieve therapie aangeboden. Deze therapie bestaat uit onder andere postuur en ergonomische training en als dat nodig is aanpassingen in leefstijl, bijvoorbeeld werk-, sport-, hobby- of slaapgerelateerd). Fysiotherapie is bedoeld om de ruimte van de beklemming te openen. Ook wordt er gekeken naar werk- en slaapgewoonten. De bevindingen van de fysiotherapeut worden gerapporteerd aan uw specialist binnen het TOS-expertisecentrum van het Catharina Ziekenhuis.

Wanneer u reeds fysiotherapie kreeg, bepaalt de fysiotherapeut van ons TOS-team of dit afdoende is. Daarnaast zal onze fysiotherapeut kijken of er geen andere oorzaken ten grondslag liggen aan uw klachten.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden