Thoracic Outlet Decompressie (TOD)

Eén van de mogelijkheden om het Thoracic Outlet Syndroom (TOS) te behandelen, is het verwijderen van onder andere de eerste rib. Dit wordt een Thoracic Outlet Decompressie (TOD) genoemd.

In de borstholte bevinden zich verschillende botten. Tussen de wervelkolom aan de rugzijde en het borstbeen aan de voorzijde, bevinden zich de ribben. De bovenste rib wordt de eerste rib genoemd. De eerste rib loopt achter en onder het sleutelbeen, in een boog van de wervelkolom. Klachten ontstaan doordat de zenuwen, ader en/of slagader in het gebied van hals en schouder beklemd zitten tussen de rib, het sleutelbeen en de bijbehorende pezen en spieren. Bij een Thoracic Outlet Decompressie (TOD) verwijdert de vaatchirurg de eerste rib, de scalenus spieren en eventuele bandjes tussen longvlies en wervelkolom. Op deze wijze worden de vaten en zenuwen vrij gelegd.

Operatie
In de meeste gevallen wordt een TOD via de oksel verricht (transaxillaire TOD). Soms moet worden gekozen voor een benadering boven het sleutelbeen (supraclaviculaire TOD), of zelfs gecombineerd boven en onder het sleutelbeen. Bij de transaxillaire TOD maakt de vaatchirurg een snee in de oksel om vervolgens over de ribbenkast de eerste rib op te zoeken. Deze eerste rib (eventueel ook een aanwezige halsrib) met de aanhechtende (scalenus) spieren en eventuele bandjes tussen longvlies en wervelkolom worden verwijderd. Bij patiënten met een zogenoemde veneuze variant van TOS (waarbij de ader bekneld heeft gezeten en een armvene trombose heeft plaatsgevonden) wordt aansluitend nog een dotterprocedure van het aangedane vat verricht. Tijdens de operatie laat de vaatchirurg een slangetje (drain) achter om het wondvocht af te voeren. De operatie duurt ongeveer anderhalf uur. Tijdens de operatie bent u onder narcose.

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden