TOS expertisecentrum

Polikliniek Chirurgie

040 - 239 71 50

ma-vr (8:30-16:30)

Route: 120

Op dit moment is er een langdurige patiëntenstop in ons TOS expertisecentrum. Dit betekent dat wij geen nieuwe patiënten kunnen zien.  De vraag naar zorg is vele malen groter dan wij kunnen verwerken. Wij realiseren ons de ernst van de situatie en betreuren het dan ook dat wij deze maatregel hebben moeten nemen

Het TOS expertisecentrum van het Catharina Ziekenhuis is het eerste centrum in Nederland met een specifiek, multidisciplinair zorgpad voor de behandeling van Thoracic Outlet Syndroom (TOS).  Het centrum heeft een STZ erkenning. Het centrum krijgt verwijzingen vanuit heel Nederland, vanuit alle academische ziekenhuizen, voor zowel eerste (primaire) als teruggekeerde TOS klachten. Het gaat jaarlijks om bijna 600 patiënten.

Het Thoracic Outlet Syndroom

Het Thoracic Outlet Syndroom (TOS) wordt veroorzaakt door anatomische structuren die ervoor zorgen dat de ader, slagader en/of zenuw, die door de thoracic outlet loopt, bekneld raken. De thoracic outlet is een smalle ruimte die wordt begrensd door de halsspieren, de eerste rib, het sleutelbeen en de poort onder de kleine borstspier. Door herhaaldelijke bewegingen (boven het hoofd) van de arm, na een doorgemaakt trauma of door toename van spiermassa, ontstaat een herhaaldelijke of langdurige beknelling van de vaatzenuwbundel. Dit komt vaker voor bij bepaalde beroepen, mensen die bepaalde sporten veel uitoefenen of in het verleden een auto-ongeluk of trauma hebben doorgemaakt. Gedacht wordt dat een combinatie van een aangeboren afwijkende anatomie van de thoracic outlet in combinatie met een trauma in het verleden het risico op het ontwikkelen van TOS vergroot.

Er bestaan drie vormen van TOS: een neurogene variant (NTOS), een veneuze variant (VTOS) en een arteriële variant (ATOS)

Samenspraak in multidisciplinaire aanpak

Verschillende specialismen bespreken een patiënt tijdens het multidisciplinaire overleg.

Alle patiënten die door ons worden gezien, worden besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) waarbij alle specialismen van het TOS-team aanwezig zijn. In dit overleg maken de specialisten samen een voorstel voor het vervolg van de diagnostiek of behandeling. In samenspraak met u, de patiënt, wordt vervolgens besloten wat het verdere traject zal zijn.

 

Wetenschapschappelijk onderzoek

De aandoening Thoracic Outlet Syndroom (TOS) wordt gediagnosticeerd en behandeld volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. De onderzoeksgroep van het TOS expertisecentrum heeft verschillende wetenschappelijke artikelen in vaktijdschriften gepubliceerd en draagt actief bij aan wetenschappelijk onderzoek naar alle vormen van TOS. Daarbij wordt samengewerkt met verschillende centra in de wereld om zo de zorg voor patiënten te verbeteren. Alle patiënten worden opgenomen in onze TOS-database, waarmee optimalisatie van diagnostiek en behandeling mogelijk wordt.

Indien u bent verwezen naar het TOS expertisecentrum wordt een vragenlijst naar u verstuurd om uw klachten in kaart te brengen. Daarbij wordt toestemming gevraagd om deze gegevens anoniem te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Uw antwoorden op de vragen hebben geen invloed op de behandeling die u krijgt aangeboden. Middels deze vragenlijsten kunnen we de diagnostiek en behandeling voor toekomstige TOS patiënten verbeteren.

Gespecialiseerd TOS-team

Het TOS-team van het Catharina Ziekenhuis bestaat uit twee vaatchirurgen, twee neurologen, één orthopedisch chirurg met specifieke schouder expertise, vier anesthesist-pijngeneeskundigen, twee radiologen, één verpleegkundig specialist, één physician assistant en drie fysiotherapeuten met specifieke expertise op het gebied van TOS. In dit team werken zij samen om andere oorzaken voor uw klachten uit te sluiten en zo de diagnose TOS zo betrouwbaar mogelijk te kunnen stellen.

Onze medewerkers


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden