TOS centrum

Polikliniek Chirurgie

040 - 239 71 50

Route: 120

In het Catharina Ziekenhuis wordt de aandoening Thoracic Outlet Syndroom (TOS) in een multidisciplinair team gediagnosticeerd en behandeld. Ons TOS expertisecentrum is in 2016 gestart met een specifiek, multidisciplinair zorgpad voor de diagnose en behandeling van TOS en gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Aan die wetenschap dragen wij ook bij. Alle patiënten worden opgenomen in onze TOS-database, waarmee optimalisatie van diagnostiek en behandeling mogelijk wordt. Jaarlijks worden bijna 600 patiënten met mogelijke TOS-klachten vanuit heel Nederland en zelfs daarbuiten naar ons centrum verwezen. Daarvan krijgen ongeveer 200 patiënten een operatie aangeboden. Daarnaast verrichten wij 20 tot 30 heroperaties per jaar, bij patiënten die (vaak elders) een eerste rib resectie ondergingen maar klachten bleven houden of opnieuw kregen.

 

Wat is het Thoracic Outlet Syndroom?
TOS is een verzamelnaam voor aandoeningen in het schoudergebied die veroorzaakt worden door beknelling van de ader, slagader en/of zenuw. De ruimte waar deze beknelling plaatsvindt, wordt de thoracic outlet genoemd. De thoracic outlet is een smalle ruimte waar de ader, slagader en zenuw van de arm doorheen lopen. TOS-klachten kunnen aan beide armen voorkomen.

Er bestaan drie vormen van TOS:

Een neurogene variant (NTOS)
: de zenuwbundel is bekneld. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld last hebben van een tintelend gevoel, krachtverlies, een doof en/of vermoeid gevoel van de arm, hand en/of vingers. De klachten nemen vaak toe bij het heffen of gebruiken van de arm.

Een veneuze variant (VTOS)
: de ader is bekneld. Klachten die bij deze variant voorkomen zijn onder andere zwelling, stuwing, blauw/paarsverkleuring, toegenomen venetekening en een zwaar gevoel van de arm, hand en/of vingers. Ook een trombose-arm wordt vaak veroorzaakt door een VTOS.

Een arteriële variant (ATOS)
: de slagader is bekneld. Dit kan zorgen voor spierkrampen bij gebruik van de arm, een vermoeid en zwaar gevoel van de arm, hand en/of vingers, koude sensaties en/of bleke of gevlekte vingers. Ook bij deze vorm van TOS ontstaan de klachten of nemen deze toe bij het heffen of gebruiken van de arm.

TOS-team
Het TOS-team van het Catharina Ziekenhuis bestaat uit twee vaatchirurgen, twee neurologen, één orthopedisch chirurg met specifieke schouder expertise, vier anesthesist-pijngeneeskundigen, twee radiologen, één verpleegkundig specialist, één physician assistant en drie fysiotherapeuten met specifieke expertise op het gebied van TOS. In dit team werken zij samen om andere oorzaken voor uw klachten uit te sluiten en zo de diagnose TOS zo betrouwbaar mogelijk te kunnen stellen.

Alle patiënten die door ons worden gezien, worden besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) waarbij alle specialismen van het TOS-team aanwezig zijn. In dit overleg maken de specialisten samen een voorstel voor het vervolg van de diagnostiek of behandeling. In samenspraak met u, de patiënt, wordt vervolgens besloten wat het verdere traject zal zijn.

Eigen wetenschap
In het TOS expertisecentrum van het Catharina Ziekenhuis wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar de diagnose en optimale behandeling van alle vormen van TOS. Daarbij wordt samengewerkt met verschillende centra in de wereld om zo de zorg voor patiënten te verbeteren.

Indien u bent verwezen naar het TOS expertisecentrum wordt een vragenlijst naar u verstuurd om uw klachten in kaart te brengen. Daarbij wordt toestemming gevraagd om deze gegevens anoniem te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Uw antwoorden op de vragen hebben geen invloed op de behandeling die u krijgt aangeboden. Middels deze vragenlijsten kunnen we de diagnostiek en behandeling voor toekomstige TOS patiënten verbeteren. De onderzoeksgroep van het TOS expertisecentrum heeft verschillende wetenschappelijke artikelen in vaktijdschriften gepubliceerd.

Onze specialisten

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden