Catharina Ziekenhuis voorbereid op griep

Met een aantal maatregelen bereiden we ons in het Catharina Ziekenhuis voor op een mogelijke griepgolf. Met deze maatregelen hopen we patiënten sneller op de juiste manier te kunnen behandelen en naar huis te laten gaan of te laten doorstromen naar een vervolginstelling.

Vorig jaar moesten we in ons ziekenhuis alle zeilen bijzetten om tijdens de lange en zware griepperiode alle patiënten te kunnen behandelen. Veel patiënten waren lang en ernstig ziek. De doorstroom van kwetsbare patiënten, die geen medische reden hadden voor langer verblijf in het ziekenhuis, stokte. Ook een deel van ons eigen personeel werd getroffen door de griep, met als gevolg dat we niet-spoedeisende operaties moesten uitstellen.

In de vorige griepperiode hebben wij ons best gedaan om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen, maar dat was niet altijd makkelijk. De griep duurde lang en het aantal oudere patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) nam fors toe.

In het ziekenhuis hebben we hard gewerkt om de griep dit jaar beter aan te kunnen; ook werken we samen met de omliggende ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Een aantal voorbeelden laat zien dat we nu beter voorbereid zijn, al blijft het spannend hoe zwaar de griepperiode ons dit jaar gaat treffen.

Sneltesten op het griepvirus

Het laboratorium voor pathologie en medische microbiologie, kortweg PAMM, en onze Spoedeisende Hulp (SEH)  zijn gestart met sneltesten op het griepvirus; de sneltest – die afgenomen wordt op de SEH - geeft binnen 30 minuten uitsluitsel. Hiermee voorkomen we dat patiënten onnodig in isolatie opgenomen worden.

De nieuwe test geeft ook aan met welk type virus een patiënt besmet is. Mensen met hetzelfde type kunnen op één afdeling liggen. Daarmee wordt voorkomen dat een patiënt op een eenpersoonskamer in isolatie moeten worden opgenomen. We verlagen hiermee de beddendruk, in het bijzonder de isolatiekamers waar altijd een groot tekort aan is in de winter.

Extra bedden voor spoedpatiënten

Wij openen in de wintermaanden extra bedden voor spoedpatiënten. Op de verpleegafdelingen Longgeneeskunde – waar standaard veel patiënten met griepklachten worden verpleegd - en Inwendige geneeskunde zijn extra bedden beschikbaar om patiënten tijdens een griepgolf de juiste zorg te kunnen bieden. Daarvoor worden ook extra verpleegkundigen ingezet. Indien nodig kunnen ook op de afdeling Geriatrie nog zes extra bedden worden geopend.

Meer medewerkers halen griepprik

Dit jaar hebben veel meer medewerkers van het Catharina Ziekenhuis zich laten inenten tegen de griep. In totaal haalde 27 procent van het personeel de griepprik; tegen 17 procent vorig jaar. Opvallend hoog was het aantal medisch specialisten dat de griepprik heeft gehaald; dat aantal ligt dit seizoen op 50 procent.

Het is weliswaar geen garantie, maar het risico op ziek worden en het besmetten van patiënten wordt er aanzienlijk lager door.

Regionale samenwerking

De ziekenhuizen in onze regio hebben samen met onder meer de huisartsenposten, ambulanceposten en verpleeg- en thuiszorg de afgelopen maanden duidelijke werkafspraken gemaakt. Zo wordt bij alle aangesloten instellingen nauwkeurig het aantal griepgevallen en de daarbij mogelijke knelpunten bijgehouden en gedeeld, zodat bij problemen sneller geschakeld kan worden. Indien nodig komt een regionaal ‘griepteam’ in actie. 

Dit zijn enkele voorbeelden van hoe wij ons hebben voorbereid op een griepgolf. We hopen dat we patiënten snel op de juiste manier kunnen behandelen en laten doorstromen naar huis of een vervolginstelling. Het blijft spannend hoe ernstig de griepperiode dit jaar wordt, maar we staan er een stuk beter voor om de griep op te vangen.

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis