Onderzoek

Naast zorg en onderwijs is onderzoek een belangrijke pijler in het Catharina Ziekenhuis. Artsen en andere professionals (in opleiding) zijn continu op zoek naar nieuwe en betere behandelingen om de meest optimale zorg te bieden. Zij doen daarom veel wetenschappelijk onderzoek. Voor een algemeen ziekenhuis is dat bijzonder. Het Wetenschapsbureau van het ziekenhuis richt zich op professionalisering van het onderzoek door middel van individuele ondersteuning, een cursusaanbod en de ontwikkeling van een sterke infrastructuur, die bijdraagt aan een vitale en duurzame klinische onderzoekscultuur. Belangrijke onderdelen op het gebied van onderzoek in het Catharina Ziekenhuis zijn:

 • Researchbureaus
  Begeleiden en coördineren wetenschappelijke studies en voeren deze uit in samenwerking met fabrikanten, farmaceutische bedrijven en andere ziekenhuizen.
 • Medisch Ethische ToetsingsCommissie
  Beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek volgens landelijke richtlijnen.
 • Bibliotheek
  Ondersteunt bij wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

Aanmelden onderzoek

Bij aanvraag tot medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen komt u als onderzoeker terecht bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). Het Catharina Ziekenhuis werkt samen in de ethische toetsingcommissie die Medical research Ethices Committees United (MEC-U) heet.  MEC-U is een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie die bestaat uit een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht / Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht / Zeist / Doorn, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort / Baarn en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.
Onderzoek dat onder de wet medisch-wetenschapplijk onderzoek met mensen (WMO) valt, moet altijd bij de MEC-U of bij de andere toetsende instantie indienen.

Aanmelden patiëntgebonden onderzoek

Meld uw onderzoek aan bij de MEC-U. De MEC-Uvan het Catharina Ziekenhuis toetst voor heel Nederland en is erkend door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). U kunt de volgende onderzoeksdossiers bij de MEC-Uindienen: een erkende beoordeling (niet-)geneesmiddelenonderzoek, lokaal advies en niet-WMO onderzoek.


Aanmelden niet-patiëntgebonden onderzoek

Voor het indienen van overige (niet-patiëntgebonden) onderzoeken, kunt u het formulier 'Aanmelden niet-patiëntgebonden onderzoek' invullen. Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor registratie van onderzoeken die in het Catharina Ziekenhuis plaatsvinden.

persoonsgegevens

 • persoonsgegevens

 • -


 • onderzoeksgegevens

 • * = verplicht in te vullen

 • Should be Empty:


* = verplicht in te vullen