Toetsingscommissie METC

Valt onderzoek onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), dan moet het vooraf door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) worden getoetst. De taak van de METC is het beoordelen van de wetenschappelijke en medisch ethische aanvaardbaarheid van onderzoeksprotocollen overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

Indien het Catharina Ziekenhuis de verrichter van het onderzoek is, dienen de stukken te worden ingeleverd bij de Medical research Ethics Committees United (MEC-U). MEC-U toetst voor heel Nederland en is een door Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkende toetsingscommissie. MEC-U is de rechtsopvolger van de METC van het Catharina Ziekenhuis en is een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht/Zeist/Doorn, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort/Baarn en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.

Ga voor meer informatie over de indiening van een studie bij MEC-U naar hun website.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden