Bibliotheek

De bibliotheek van het Catharina Ziekenhuis verzorgt de medisch-wetenschappelijke en verpleegkundige literatuurvoorziening voor alle medewerkers van het ziekenhuis. Ook huisartsen en andere medische professionals uit de regio Eindhoven kunnen gebruik maken van onze bibliotheek. De bibliotheek kan u ondersteunen bij wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

Openingstijden

De bibliotheek is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Buiten deze openingstijden hebben specialisten, A(N)IOS, coassistenten, verpleegkundig specialisten toegang met hun Catharina badge.

Bibliotheekportal

Via het bibliotheekportal bieden we een aantal digitale diensten aan. Toegang tot de volledige tekst van e-boeken en e-tijdschriften is meestal alleen beschikbaar via het intranet van het ziekenhuis.

Dienstverlening

U kunt in onze bibliotheek terecht voor het raadplegen en lenen van boeken en tijdschriften. Via de online catalogus kunt u zien of de literatuur die u zoekt (electronisch) beschikbaar is in de bibliotheek. Heeft de bibliotheek deze literatuur niet dan is het mogelijk om tijdschriftartikelen of boeken aan te vragen uit een andere bibliotheek. Is uw artikel/boek alleen aanwezig in een buitenlandse bibliotheek? Na contact met u vragen we het aan.

Attenderingsservice

Via uw e-mail kunt u elektronische inhoudsopgaven ontvangen van recent verschenen tijdschriften. Wilt u gebruik maken van deze attenderingsservice? U kunt aan ons doorgeven van welke tijdschrifttitels u de elektronische inhoudsopgaven wenst te ontvangen.

Ondersteuning bij literatuuronderzoek

Voor het vinden van literatuur kunt u een beroep doen op één van de bibliothecarissen. Deze kan u ondersteunen bij het voorbereiden van een Critical Appraisal of a Topic (CAT), het opstellen van een PICO etcetera. U kunt ook zelf zoeken in de beschikbare databanken. Onder andere PubMed, UpToDate, Cochrane Library en Cinahl zijn beschikbaar.

Artikel publiceren

Wilt u zelf een artikel publiceren in een (medisch) tijdschrift? Op het intranet van het ziekenhuis vindt u alle benodigde informatie. Wordt uw artikel gepubliceerd? De bibliotheek ontvangt graag de bibliografische gegevens. Wij nemen uw artikel dan op in de Institutional Repository. Hierin worden alle publicaties van medewerkers van het Catharina Ziekenhuis opgenomen. Jaarlijks stelt de bibliotheek een overzicht hiervan samen.

Visitatie

Op verzoek stelt de bibliothecaris een overzicht samen van de (electronische) boeken en tijdschriften betreffende uw specialisme die zijn opgenomen in de collectie van de bibliotheek. Bijvoorbeeld ten behoeve van een opleidingsvisitatie.

Contact

Postadres

Catharina Ziekenhuis
t.a.v. Bibliotheek
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven

Locatie

De bibliotheek van het Catharina Ziekenhuis bevindt zich op de begane grond en is bereikbaar via route 260.

Telefoon

040 – 239 65 44

E-mail

infobib@catharinaziekenhuis.nl

Fax

040 – 239 65 45

Collectie

De bibliotheekcollectie bestaat uit medische en verpleegkundige (electronische) boeken, tijdschriften en databanken. Via het Bibliotheekportal kunt u rechtstreeks doorklikken naar e-books, e-journals en databanken. De electronische collectie is via intranet volledig toegankelijk. Indien uw computer niet is aangesloten op het ziekenhuisnetwerk is de toegang tot de volledige tekst beperkt. Slechts enkele uitgevers staan toegang op basis van een inlogcode toe. Medewerkers kunnen een inlogcode aanvragen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden