Wie helpen u?

In het ziekenhuis kunt u meerdere zorgverleners aan uw bed krijgen. Deze website geeft uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis:

www.wiestaateraanmijnbed.nl

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

De verpleegkundig specialist en de physician assistant
Een belangrijke zorgverlener voor u is uw behandelend arts, de medisch specialist. Omdat de samenleving zo verandert, we ouder worden en onze zorg vaak complexer is, is er meer behoefte aan informatie en overleg. Om iedereen goed te kunnen helpen zijn er nieuwe beroepen in de zorg. Bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA). Deze zorgprofessional neemt taken van de artsen en medisch specialisten over. Dit is bij wet geregeld en zij zijn hiervoor opgeleid. Op deze website vindt u meer informatie over deze beroepen:

www.zorgmasters.nl/patient

De verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist heeft brede verpleegkundige kennis en vaardigheden. Het werk is te vergelijken met dat van een physician assistant, maar meer gericht op verpleegkundige handelingen. De belangrijkste taken zijn het houden van spreekuren, medische handelingen uitvoeren en het stellen van diagnoses. De handelingen van een verpleegkundig specialist zijn afgestemd met een arts. Zij werken nauw samen en ze zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen handelen.

De physician assistant
Een physician assistant heeft brede medische kennis en vaardigheden. De belangrijkste taken zijn het houden van spreekuren, medische handelingen uitvoeren, behandelplannen opstellen en patiëntenzorg coördineren. De handelingen van een physician assistant zijn afgestemd met een arts. Zij werken nauw samen en zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen handelen.

Meer weten over onze specialisten?

Bekijk de profielen van onze specialisten op onze website. De lijst is filterbaar op specialisme en functie.

 

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden