Wie helpen u?

In het ziekenhuis kunt u meerdere zorgverleners aan uw bed krijgen. Deze website geeft uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis: www.wiestaateraanmijnbed.nl

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

De verpleegkundig specialist en de physician assistant
Een belangrijke zorgverlener voor u is uw behandelend arts, de medisch specialist. Omdat de samenleving zo verandert, we ouder worden en onze zorg vaak complexer is, is er meer behoefte aan informatie en overleg. Om iedereen goed te kunnen helpen zijn er nieuwe beroepen in de zorg. Bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA). Deze zorgprofessional neemt taken van de artsen en medisch specialisten over. Dit is bij wet geregeld en zij zijn hiervoor opgeleid. 

De rollen in ons ziekenhuis:

Specialist-rol Specifieke Aandoeningen/Taken Wat doen ze?
Anesthesioloog Anesthesie en pijnbestrijding tijdens operaties Een anesthesioloog is verantwoordelijk voor het toedienen van anesthesie (verdoving) tijdens operaties en zorgt ervoor dat u comfortabel en pijnvrij bent tijdens medische procedures. Ze monitoren uw vitale functies tijdens de procedure.
Apotheker Medicatiebeheer, medicatieadvies Een apotheker is een expert in geneesmiddelen. Ze zorgen ervoor dat u de juiste medicijnen krijgt, verstrekken advies over medicatie en zorgen voor de veiligheid en effectiviteit van uw medicijnen.
Arts-Microbioloog Diagnose en behandeling van infectieziekten Een arts-microbioloog is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van infectieziekten. Ze helpen bij het identificeren van ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen of schimmels en adviseren over de juiste behandeling.
Cardioloog Hartziekten zoals hartaanvallen, angina pectoris, hartritmestoornissen Een cardioloog is een dokter die zich richt op de gezondheid van uw hart. Als u problemen heeft zoals pijn op de borst, kortademigheid, of een onregelmatige hartslag, kan een cardioloog u onderzoeken en tests zoals een echocardiogram uitvoeren om uw hart te beoordelen. Zij zullen u helpen begrijpen wat er aan de hand is en u adviseren over hoe u uw hartgezondheid kunt verbeteren.
Cardiothoracaal Chirurg Hart- en longchirurgie, harttransplantatie Een cardiothoracaal chirurg voert operaties uit aan het hart, de longen en het borstgebied. Ze kunnen betrokken zijn bij procedures zoals harttransplantaties en hartchirurgie.
Cognitief Gedragstherapeut Behandeling van psychische aandoeningen Een cognitief gedragstherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van psychische aandoeningen door middel van psychotherapie. Ze helpen patiënten om ongewenste gedachten en gedragingen te veranderen en emotioneel welzijn te bevorderen.
Dermatoloog Huidaandoeningen zoals acne, eczeem, huidkanker Een dermatoloog is een arts die huidaandoeningen diagnosticeert en behandelt. Ze kunnen helpen bij de behandeling van acne, eczeem, huidkanker en andere huidproblemen.
Dermatoloog-Oncoloog Huidkanker Een dermatoloog-oncoloog richt zich specifiek op de diagnose en behandeling van huidkanker. Ze kunnen huidkankeroperaties uitvoeren en andere behandelopties bieden.
Diabetes-Verpleegkundige Diabeteszorg, educatie en begeleiding Een diabetes-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met diabetes. Ze bieden educatie, begeleiding en ondersteuning om diabetespatiënten te helpen hun ziekte te beheren en hun gezondheid te verbeteren.
Diëtist Voedingsadvies en -begeleiding Een diëtist helpt patiënten bij het ontwikkelen van gezonde eetgewoonten en biedt voedingsadvies voor specifieke gezondheidsbehoeften, zoals diabetes, obesitas of voedselallergieën.
Echoscopist Medische echografie en beeldvorming Een echoscopiste voert echografische onderzoeken uit om inwendige organen en structuren in het lichaam in beeld te brengen. Ze helpen bij het stellen van diagnoses en het volgen van de gezondheidstoestand.
Ethicus Ethische vraagstukken en besluitvorming in de gezondheidszorg Een ethicus in de gezondheidszorg adviseert over ethische kwesties in de medische praktijk, zoals beslissingen aan het einde van het leven, orgaandonatie en medische ethiek.
Fellow Electrofysiologie Hartaritmieën en elektrofysiologische procedures Een fellow in de electrofysiologie is een arts die gespecialiseerd is in de diagnose en behandeling van hartaritmieën. Ze kunnen elektrofysiologische procedures uitvoeren om abnormale hartritmes te behandelen.
Fellow Interventiecardiologie Cardiale interventieprocedures Een fellow in de interventiecardiologie is gespecialiseerd in het uitvoeren van cardiale interventieprocedures, zoals het plaatsen van stents en ballondilatatie om vernauwde bloedvaten te behandelen.
Fertiliteitsarts Vruchtbaarheid en reproductieve gezondheid Een fertiliteitsarts is gespecialiseerd in de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen en helpt paren bij het bereiken van een zwangerschap, inclusief vruchtbaarheidsbehandelingen.
Gastroenterologisch Chirurg Gastro-intestinale chirurgie Een gastroenterologisch chirurg voert operaties uit aan het maag-darmkanaal en de lever. Ze kunnen betrokken zijn bij procedures zoals darmresecties en leverchirurgie.
Geestelijk Verzorger Spirituele en emotionele ondersteuning Een geestelijk verzorger biedt spirituele en emotionele ondersteuning aan patiënten en families, vooral in tijden van crisis of ernstige ziekte. Ze helpen bij het omgaan met de emotionele impact van ziekte.
Longverpleegkundige Longaandoeningen zoals astma, COPD Een longverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met longaandoeningen zoals astma en COPD. Ze bieden educatie, beheer en ondersteuning voor longgezondheid.
Gipsverbandmeester Gipsverbanden en orthopedische ondersteuning Een gipsverbandmeester is verantwoordelijk voor het aanbrengen en beheren van gipsverbanden om botbreuken en orthopedische aandoeningen te behandelen.
Gynaecoloog Vrouwelijke reproductieve gezondheid en aandoeningen Een gynaecoloog behandelt aandoeningen van het vrouwelijke voortplantingssysteem, zoals menstruatieproblemen, infecties en zwangerschapszorg.
Gynaecoloog-Oncoloog Gynaecologische kankers Een gynaecoloog-oncoloog is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van kanker van de vrouwelijke voortplantingsorganen, zoals eierstokkanker en baarmoederhalskanker.
GZ-Psycholoog Psychische aandoeningen, therapie en counseling Een GZ-psycholoog is een psycholoog die gespecialiseerd is in het behandelen van psychische aandoeningen en biedt therapie en counseling aan individuen met emotionele problemen.
Hoofd Afdeling Extra-Corporale Circulatie / Bloed Management Beheer van cardiopulmonaire bypass en bloedproducten Het hoofd van de afdeling Extra-Corporale Circulatie / Bloed Management zorgt voor de technische aspecten van cardiopulmonaire bypass tijdens hartoperaties en het beheer van bloedproducten.
Intensivist Intensieve zorg, kritieke patiëntenzorg Een intensivist is gespecialiseerd in het bieden van intensieve zorg aan ernstig zieke patiënten, vooral op de intensive care (IC). Ze zorgen voor continue monitoring en behandeling.
Internist Algemene interne geneeskunde en diagnose van ziekten Een internist is een arts die zich richt op de diagnose en behandeling van algemene gezondheidsproblemen en ziekten. Ze bieden medische zorg voor een breed scala aan aandoeningen.
Internist-Endocrinoloog Endocriene aandoeningen zoals diabetes, schildklieraandoeningen Een internist-endocrinoloog is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van endocriene aandoeningen, zoals diabetes, schildklieraandoeningen en hormonale onevenwichtigheden.
Internist-Hematoloog Bloedaandoeningen zoals bloedarmoede, leukemie Een internist-hematoloog is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van bloedaandoeningen, waaronder bloedarmoede, leukemie en stollingsstoornissen.
Internist-Infectioloog Infectieziekten zoals HIV, tuberculose Een internist-infectioloog behandelt infectieziekten en kan betrokken zijn bij de behandeling van ernstige infecties zoals HIV en tuberculose.
Internist-Intensivist Intensieve zorg, kritieke patiëntenzorg op IC Een internist-intensivist is gespecialiseerd in intensieve zorg voor ernstig zieke patiënten, met name op de intensive care (IC). Ze coördineren de zorg voor kritieke patiënten.
Internist-Nefroloog Nierziekten en nierfunctiestoornissen Een internist-nefroloog behandelt nieraandoeningen en aandoeningen van het urinewegstelsel, inclusief nierfalen.
Internist-Oncoloog Kankerbehandeling en zorg voor kankerpatiënten Een internist-oncoloog is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van kanker. Ze helpen bij het opstellen van behandelplannen en zorgen voor de medische zorg van kankerpatiënten.
IVF-Verpleegkundige Begeleiding en zorg voor IVF-patiënten Een IVF-verpleegkundige is gespecialiseerd in de begeleiding en zorg voor patiënten die vruchtbaarheidsbehandelingen zoals in-vitrofertilisatie (IVF) ondergaan.
Kaakchirurg Kaak- en mondchirurgie, tandheelkundige ingrepen Een kaakchirurg voert chirurgische ingrepen uit aan de kaak en mond, inclusief tandheelkundige procedures zoals extracties en kaakcorrecties.
Kinderarts Kindergeneeskunde, zorg voor kinderen Een kinderarts is een arts die gespecialiseerd is in de gezondheid van kinderen en biedt medische zorg en begeleiding voor kinderen van alle leeftijden.
Kinderdiabetes-Verpleegkundige Diabeteszorg en educatie voor kinderen Een kinderdiabetes-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met diabetes. Ze bieden educatie en ondersteuning voor kinderen en hun families om diabetes te beheren.
Kinderneuroloog Neurologische aandoeningen bij kinderen Een kinderneuroloog behandelt neurologische aandoeningen en stoornissen bij kinderen, zoals epilepsie en neurologische ontwikkelingsstoornissen.
Kinderurotherapeut Urinewegaandoeningen bij kinderen Een kinderurotherapeut behandelt urinewegaandoeningen bij kinderen, zoals bedplassen en urineweginfecties.
Kinderverpleegkundige Verpleegkundige zorg voor kinderen Een kinderverpleegkundige biedt verpleegkundige zorg aan kinderen in ziekenhuizen en zorgt voor hun welzijn en comfort tijdens hun verblijf.
Klinisch Chemicus Klinische laboratoriumtests en diagnostiek Een klinisch chemicus is verantwoordelijk voor het beheer van klinische laboratoriumtests en het interpreteren van laboratoriumresultaten om diagnoses te stellen en behandelingen te begeleiden.
Klinisch Embryoloog Assisted Reproductive Technology (ART), embryotechnologie Een klinisch embryoloog is betrokken bij geavanceerde reproductieve technologieën zoals IVF en embryotechnologie om paren te helpen bij vruchtbaarheidsbehandelingen.
KNO-arts Keel-, neus- en ooraandoeningen Een KNO-arts behandelt aandoeningen van de keel, neus en oren, zoals oorinfecties, sinusproblemen en keelontstekingen.
Longarts Longziekten zoals astma, COPD Een longarts is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van longaandoeningen, zoals astma, COPD en longinfecties.
Maag-Darm-Leverarts Gastro-intestinale, lever- en maagaandoeningen Een maag-darm-leverarts behandelt aandoeningen van het maag-darmkanaal en de lever, zoals inflammatoire darmaandoeningen en leverziekten.
Microbioloog Microbiële diagnostiek en infectiecontrole Een microbioloog is verantwoordelijk voor het diagnosticeren van infecties en het implementeren van infectiecontrolemaatregelen om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen.
Mohs Chirurg Mohs micrografische chirurgie voor huidkanker Een Mohs chirurg voert Mohs micrografische chirurgie uit voor huidkanker, een precisietechniek om kankercellen te verwijderen met minimaal weefselverlies.
Moleculair Bioloog Moleculaire biologie en genetisch onderzoek Een moleculair bioloog voert genetisch onderzoek uit en bestudeert de moleculaire processen binnen cellen om inzicht te krijgen in genetische aandoeningen en ziekten.
Neurochirurg Chirurgie van het zenuwstelsel en de hersenen Een neurochirurg voert operaties uit aan het zenuwstelsel en de hersenen, zoals hersentumoroperaties en ruggenmergchirurgie.
Neuroloog Neurologische aandoeningen zoals beroertes, migraine Een neuroloog behandelt neurologische aandoeningen zoals beroertes, migraine, zenuwaandoeningen en hersenziekten.
Neuroloog-Oncoloog Neurologische kankers Een neuroloog-oncoloog is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van kankers die het zenuwstelsel aantasten, zoals hersentumoren.
Nucleair Geneeskundige Nucleaire geneeskunde en beeldvorming Een nucleair geneeskundige voert nucleaire geneeskunde- en beeldvormingsprocedures uit om aandoeningen te diagnosticeren en te volgen, zoals botscans en PET-scans.
Oogarts Oogziekten (bijv. cataract, glaucoom, netvliesloslating), oogchirurgie Oogartsen behandelen oogziekten en voeren oogchirurgie uit. Ze helpen u bij het behouden of herstellen van uw zicht en controleren uw ooggezondheid.
Optometrist Oogonderzoek en refractie (brilcorrectie) Een optometrist voert oogonderzoeken uit en beoordeelt de gezondheid van uw ogen, inclusief brilcorrectie en contactlensaanpassingen.
Orthopedisch Chirurg Orthopedische aandoeningen zoals botbreuken, gewrichtsvervanging Een orthopedisch chirurg behandelt aandoeningen van het bewegingsapparaat, zoals botbreuken en gewrichtsvervangingen.
Oncologisch Chirurg Chirurgische behandeling van kanker Een oncologisch chirurg is gespecialiseerd in chirurgische behandelingen voor kanker, zoals het verwijderen van tumoren en lymfeklieren.
Orthoptist Oogbewegingsstoornissen en visuele therapie Een orthoptist is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van oogbewegingsstoornissen en biedt visuele therapie voor patiënten.
Patholoog Pathologische diagnose van ziekten Een patholoog analyseert weefsel- en celmonsters om diagnoses te stellen en helpt bij het begrijpen van ziekteprocessen.
Pedagogisch Zorgverlener Onderwijs en ondersteuning aan patiënten Een pedagogisch zorgverlener biedt onderwijs en ondersteuning aan patiënten om hen te helpen begrijpen en omgaan met hun gezondheidsproblemen.
Physician Assistant Medische zorg onder supervisie van een arts Een physician assistant (PA) is een medische professional die onder supervisie van een arts medische zorg verleent, diagnoses stelt en behandelingen uitvoert.
Plastisch Chirurg Plastische en reconstructieve chirurgie Een plastisch chirurg voert chirurgische ingrepen uit om de vorm en functie van lichaamsdelen te herstellen of te verbeteren, zoals reconstructieve borstchirurgie.
Psychiater Psychische aandoeningen zoals depressie, angststoornissen Een psychiater is een arts gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van psychische aandoeningen, inclusief het voorschrijven van medicatie en therapie.
Psycholoog Psychische evaluatie, therapie en counseling Een psycholoog biedt psychische evaluaties en therapie voor emotionele en gedragsproblemen, zonder medicatievoorschrijving.
Psychotherapeut Psychotherapie en gesprekstherapie Een psychotherapeut biedt psychotherapie en gesprekstherapie om psychische en emotionele problemen te behandelen en welzijn te bevorderen.
Radioloog Radiologische beeldvorming en diagnose Een radioloog interpreteert medische beeldvorming zoals röntgenfoto’s en MRI-scans om diagnoses te stellen en behandelingen te begeleiden.
Radiotherapeut Radiotherapie voor kankerbehandeling Een radiotherapeut is gespecialiseerd in het gebruik van radiotherapie om kanker te behandelen en kan betrokken zijn bij bestralingstherapieplanning.
Revalidatiearts Revalidatie en herstel na letsel of operatie Een revalidatiearts helpt patiënten bij herstel en revalidatie na letsel, operaties of langdurige ziekten om hun functionele vaardigheden te verbeteren.
Spoedeisende Hulp (SEH)-arts Acute medische noodsituaties Een SEH-arts behandelt patiënten in acute medische noodsituaties en coördineert spoedeisende zorg op de spoedeisende hulp.
Traumachirurg Traumatische verwondingen en chirurgie Een traumachirurg is gespecialiseerd in het behandelen van traumatische verwondingen en voert spoedoperaties uit om levensbedreigende situaties te beheersen.
Uroloog Urologische aandoeningen, urineweg- en geslachtsorganen Een uroloog behandelt aandoeningen van de urinewegen en geslachtsorganen, zoals nierstenen, prostaatkanker en blaasproblemen.
Vaatchirurg Vasculaire aandoeningen en chirurgie Een vaatchirurg behandelt aandoeningen van het vaatstelsel en voert vaatchirurgie uit om de bloedtoevoer te herstellen, zoals bij arteriële bypassoperaties.
Verloskundige Zwangerschapszorg en bevalling Een verloskundige biedt zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en postpartumperiode, inclusief prenatale controles en bevallingsbegeleiding.
Verpleegkundige Verpleegkundige zorg en ondersteuning Een verpleegkundige biedt verpleegkundige zorg en ondersteuning aan patiënten in het ziekenhuis, waaronder medicatietoediening, wondverzorging en patiënteneducatie.

Mist u een rol? Kijk op www.wiestaateraanmijnbed.nl voor overige rollen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden