Arterieel Thoracic Outlet Syndroom (ATOS)

ATOS is een vorm van het Thoracic Outlet Syndroom (TOS). Bij een Arterieel Thoracic Outlet Syndroom (ATOS) is de slagader (arterie) in de thoracic outlet beklemd of beschadigd geraakt.

Klachten die voorkomen bij ATOS zijn:

  • een vermoeid en zwaar gevoel in de arm (‘verzuring’), met name bij gebruik van de arm (al dan niet boven schouderniveau)
  • een bleke verkleuring van de arm en/of hand
  • een koud gevoel in de arm en/of spierkrampen
  • wondjes en/of paars/zwarte vlekjes in de duim/vingers

Als gevolg van een herhaalde beklemming kan beschadiging en verwijding (aneurysmavorming) van de slagaderwand optreden waarin bloedpropjes ontstaan die verslepen tot in de hand/duim/vingers en daar acute klachten kunnen veroorzaken. Deze zogenoemde embolieën sluiten de kleine slagaders af. Dit kan leiden tot het afsterven van (een deel van) de hand/duim/vinger(s). Vermoed u iets dergelijks? Neem dan met spoed contact op met een arts.

"Het is ontzettend dankbaar werk om als chirurg, samen met een neuroloog, fysiotherapeut, pijnspecialist en orthopeed, TOS-patiënten te kunnen helpen. Sommige patiënten lopen al vele jaren met klachten en wij kunnen deze in veel gevallen verhelpen."

Vaatchirurg prof. dr Vaatchirurg prof. dr. Joep Teijink over TOS

TOS expertisecentrum

Het TOS expertisecentrum van het Catharina Ziekenhuis is het grootste gespecialiseerde TOS-centrum van Nederland. Wij zijn STZ erkend met een specifiek, multidisciplinair zorgpad voor de diagnose en behandeling van de aandoening Thoracic Outlet Syndroom (TOS). Jaarlijks komen bijna 600 patiënten met TOS-klachten vanuit heel Nederland en daarbuiten naar ons toe. Hiervan opereren wij ongeveer 200 patiënten per jaar.  


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden