Arterieel Thoracic Outlet Syndroom (ATOS)

Bij een arterieel Thoracic Outlet Syndroom (ATOS) is de slagader (arterie) in de thoracic outlet beklemd of beschadigd geraakt.

Klachten die voorkomen bij ATOS zijn:

  • een vermoeid en zwaar gevoel in de arm (‘verzuring’), met name bij gebruik van de arm (al dan niet boven schouderniveau)
  • een bleke verkleuring van de arm en/of hand
  • een koud gevoel in de arm en/of spierkrampen
  • wondjes en/of paars/zwarte vlekjes in de duim/vingers

Als gevolg van een herhaalde beklemming kan beschadiging en verwijding (aneurysma-vorming) van de slagaderwand optreden waarin bloedpropjes ontstaan die verslepen tot in de hand/duim/vingers en daar acute klachten kunnen veroorzaken. Deze zogenoemde embolieën sluiten de kleine slagaders af, wat tot afsterven van (een deel van) de hand/duim/vinger(s) kan leiden. Dit is een spoedindicatie om een arts te raadplegen.

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden