Veneus Thoracic Outlet Syndroom (VTOS)

Bij een veneuze TOS (VTOS) is hoofdzakelijk de ader langdurig bekneld geraakt. Deze beknelling kan zich op drie verschillende manieren uiten.

Het Paget-Schroetter syndroom
In sommige gevallen ontstaat een acute afsluiting van de arm-ader ten gevolge van trombose (bloedprop) die wordt veroorzaakt door beknelling van de ader in de thoracic outlet. Vaak bestaat er een duidelijk uitlokkend moment, zoals een verbouwing, een plafond schilderen of zwaar tillen. Klachten van deze ‘trombosearm’ zijn acuut ontstane pijn, zwelling, blauw verkleuring en zichtbare aderen van de arm die niet wegtrekken als u de arm laat rusten. Dit is een spoedindicatie om een arts te raadplegen.

De arm-ader is in de jaren voorafgaand aan de trombose vaak langdurig bekneld geraakt, waardoor littekenweefsel is ontstaan rondom de ader en in de wand van de ader. Dit verhoogt het risico op het ontstaan van een trombose. De behandeling is er dan ook op gericht om naast het oplossen van de trombose, de beknelling van de arm-ader op te heffen. Hierdoor neemt het risico op het opnieuw ontstaan van een trombosearm af en hoeven patiënten niet langdurig antistollingsmedicatie te gebruiken.

Chronische VTOS
Mensen met een chronische VTOS hebben in het verleden één of soms zelfs meerdere malen een acute trombose-arm doorgemaakt. Als gevolg hiervan is schade aan het vat ontstaan waardoor het vat minder goed of zelfs niet meer doorgankelijk is. Hierdoor kan het bloed vanuit de arm minder makkelijk terug naar het hart stromen, met name tijdens gebruik van de arm. Als gevolg hiervan ontstaan klachten van pijn, zwelling en zichtbare aderen, die vaak weer wegtrekken als u de arm enige tijd laat rusten. Deze klachten worden ook wel het ‘post-trombotisch syndroom’ genoemd. De klachten zijn niet acuut, maar kunnen u wel hinderen in uw dagelijks leven. Bij chronische VTOS is de behandeling gericht op het verminderen van de klachten en het risico op een nieuwe trombose’-arm te beperken.

VTOS zonder trombose-arm in de voorgeschiedenis
Als gevolg van littekenvorming door de jaren heen in en rondom de ader ontstaat een vernauwing die klachten kan veroorzaken. Deze klachten zijn vergelijkbaar met chronische VTOS: pijn, zwelling en zichtbare aderen die wegtrekken als u de arm laat rusten. Het verschil is dat patiënten (nog) geen trombose in de arm hebben doorgemaakt. Hierdoor is de ader vaak minder beschadigd. Klachten die ontstaan als gevolg van beknelling van de arm-ader zonder dat hier een trombose-arm aan vooraf is gegaan, wordt ook wel het McCleery’s syndroom genoemd. Indien mensen veel klachten ervaren, kan ervoor worden gekozen de compressie van de arm-ader op te heffen. Daarbij wordt gedacht dat dit tevens de kans op een toekomstige trombose-arm verkleint.

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden