Veneus Thoracic Outlet Syndroom (VTOS)

Veneus Thoracic Outlet Sundroom is een vorm van TOS. Bij een veneuze TOS (VTOS) is hoofdzakelijk de ader langdurig en/of herhaaldelijk bekneld. Deze beknelling kan zich op vier verschillende manieren uiten.

Het Paget-Schroetter syndroom of effort trombose

In sommige gevallen ontstaat een acute afsluiting van de arm-ader als gevolg van trombose (bloedprop). De bloedprop ontstaat door beknelling van de ader in de thoracic outlet. Vaak bestaat er een duidelijk uitlokkend moment, zoals een verbouwing, een plafond schilderen of zwaar tillen. Klachten van deze ‘trombosearm’ zijn acuut ontstane pijn, zwelling, blauwverkleuring en zichtbare aderen van de arm die niet wegtrekken als u de arm laat rusten. Merkt u dit op? Neem dan snel contact op met een arts.

Prof. dr. Joep Teijink in gesprek met een TOS-patiënt.

De arm-ader is in de jaren voorafgaand aan de trombose vaak langdurig bekneld geraakt, waardoor er littekenweefsel is rond de ader en in de wand van de ader. Dit verhoogt het risico op het ontstaan van een trombose. De behandeling richt zich dan ook niet alleen op het oplossen van de trombose, maar ook het opheffen van de beknelling van de arm-ader. Hierdoor neemt het risico op het opnieuw ontstaan van een trombosearm af en hoeven patiënten niet langdurig antistollingsmedicatie te gebruiken.

Chronische VTOS

Mensen met een chronische VTOS maakten in het verleden één of soms zelfs meerdere malen een acute trombose-arm door. Als gevolg hiervan ontstond schade aan het vat. Daardoor is het vat minder goed of zelfs niet meer doorgankelijk. Hierdoor kan het bloed vanuit de arm minder makkelijk terug naar het hart stromen, met name tijdens gebruik van de arm. Dit zorgt voor pijnklachten, zwelling en zichtbare aderen, die vaak weer wegtrekken als u de arm enige tijd laat rusten. Deze klachten noemen we ook wel het ‘post-trombotisch syndroom’. De klachten zijn niet acuut, maar kunnen u wel hinderen in uw dagelijks leven. Bij chronische VTOS richt de behandeling zich op het verminderen van de klachten en het beperken van het risico op een nieuwe trombose-arm.

VTOS zonder trombose-arm in de voorgeschiedenis

Door jaren lange littekenvorming in en rondom de ader kan een vernauwing klachten veroorzaken. Deze klachten zijn vergelijkbaar met chronische VTOS: pijn, zwelling en zichtbare aderen die wegtrekken als u de arm laat rusten. Het verschil is dat patiënten (nog) geen trombose in de arm doormaakten. Hierdoor is de ader vaak minder beschadigd. Klachten die ontstaan als gevolg van beknelling van de arm-ader zonder dat hier een trombose-arm aan vooraf ging, noemen we ook wel het McCleery’s syndroom. Als mensen veel klachten ervaren, kunnen we ervoor kiezen de compressie van de arm-ader op te heffen. Dit verkleint waarschijnlijk ook de kans op een toekomstige trombose-arm.

VTOS ter hoogte van borstspier

Een VTOS, al dan niet gepaard met een trombose-arm, kan ook ontstaan ter hoogte van de borstspier (muscle pectoralis minor). Vaak is deze diagnose onbekend of wordt het miskend. Om die reden voeren wij een flebografie uit. Daarbij kunnen we in verschillende posities bekijken of de muscle pectoralis minor betrokken is bij het ontstaan van de klachten.

"Het is ontzettend dankbaar werk om als chirurg, samen met een neuroloog, fysiotherapeut, pijnspecialist en orthopeed, TOS-patiënten te kunnen helpen. Sommige patiënten lopen al vele jaren met klachten en wij kunnen deze in veel gevallen verhelpen."

Vaatchirurg prof. dr Vaatchirurg prof. dr. Joep Teijink over TOS

TOS expertisecentrum

Het TOS expertisecentrum van het Catharina Ziekenhuis is het grootste gespecialiseerde TOS-centrum van Nederland. Wij zijn STZ erkend met een specifiek, multidisciplinair zorgpad voor de diagnose en behandeling van de aandoening Thoracic Outlet Syndroom (TOS). Jaarlijks worden bijna 600 patiënten met TOS-klachten vanuit heel Nederland en daarbuiten naar ons verwezen voor ons unieke zorgpad. Hiervan opereren wij ongeveer 200 patiënten per jaar.  


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden