Wat is lymfeklierkanker?

Lymfeklierkanker is kanker van het lymfestelsel. Lymfeklierkanker ontstaat als een cel van de lymfklier (een lymfocyt) kwaadaardig wordt en zich ongeremd gaat vermenigvuldigen. Het begint vaak in een lymfeklier, maar kan overal ontstaan waar zich lymfeweefsel bevindt. Denk aan beenmerg, milt, longen en maag. Lymfekliercellen zijn een soort witte bloedcellen.

Lymfeklierkanker komt voor in 2 hoofdgroepen: 

 • hodgkinlymfoom: vroeger noemden we dit de ziekte van Hodgkin.
 • non-hodgkinlymfomen: alle soorten lymfeklierkanker die geen ziekte van Hodgkin zijn. Dit komt het meeste voor.

Daarom het Catharina Ziekenhuis

 • U kunt rekenen op behandeling door een zeer ervaren team van specialisten en andere zorgverleners.
 • Als blijkt dat u lymfeklierkanker heeft, beslist u samen met de arts wat voor u de beste behandeling is.
 • We doen veel onderzoek naar lymfeklierkanker, waardoor u een behandeling krijgt volgens de nieuwste inzichten.
 • Door goede samenwerking in de regio, bieden we u de best mogelijke behandeling en zorg.
 • U krijgt een persoonlijk aanspreekpunt tijdens uw hele traject.

Zorgpad

De behandeling van lymfeklierkanker bestaat uit verschillende stappen. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. U bezoekt tijdens uw behandeling verschillende specialisten en afdelingen. Op deze pagina kunt u de belangrijkste stappen vinden die bij het zorgpad lymfeklierkanker horen.

 • Het eerste symptoom van lymfeklierkanker – zowel hodgkin als non-hodgkin lymfoom – is vaak een voelbare zwelling:

  • van één of meer lymfeklieren in de hals
  • in één van de oksels
  • in één van beide liezen

  Meestal zijn deze zwellingen niet pijnlijk. Ze kunnen wel gevoelig zijn als u er op drukt. Zwellingen van lymfeklieren kunnen ook in de ruimte tussen de longen ontstaan. Deze zwellingen kunnen klachten geven als benauwdheid of pijn in de omgeving van het borstbeen.

  Afhankelijk van de plek waar opgezette lymfeklieren zitten, kunt u lokaal klachten ervaren. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • maag- of buikpijn
  • huidafwijkingen
  • klachten van de keel of neus
  • benauwdheid  
  • verwardheid

  U kunt ook algemene klachten ervaren, zoals ernstig gewichtsverlies van meer dan 10% van uw oorspronkelijke gewicht terwijl u wel een goede eetlust heeft, ernstig nachtzweten of onbegrepen koorts.

 • Als bij u een vermoeden is van hodgkin of non-hodgkin, dan krijgt u een aantal onderzoeken. Dit zijn 1 of meer van de volgende onderzoeken:

  • De arts stelt u vragen over de klachten die u ervaart.
  • Lichamelijk onderzoek, d. De arts onderzoekt de lymfeklieren die aan de buitenkant voelbaar zijn.
  • Bloedonderzoek
  • Echo van de lymfeklier
  • Biopsie van de lymfeklier
  • CT-scan van uw hals, borstkas en buik
  • PET/CT-scan
  • Soms krijgt u een beenmergonderzoek: hierbij neemt de arts met een punctie wat beenmerg weg uit de achterkant van het bekken of uit het borstbeen.
  • Afhankelijk van uw klachten en/of de plek van de opgezette lymfeklier krijgt u mogelijk aanvullende testen, bijvoorbeeld onderzoek door Keel-Neus-Oor-arts of onderzoek naar het hart en de longen.

  Door deze onderzoeken uit te voeren, kan de specialist precies vaststellen waar de ziekte zich bevindt en samen met u de beste behandeling bepalen.

  Vast aanspreekpunt tijdens uw traject

  Als u onder behandeling bent bij het Catharina ziekenhuis krijgt u een eigen casemanager. Dit is uw vaste contactpersoon tijdens de hele behandeling in ons ziekenhuis. Vaak is dit een verpleegkundig specialist of consulent. Deze persoon werkt nauw samen met de hematoloog.

  Persoonlijk behandelplan

  Op basis van de diagnose maken de specialisten een persoonlijk behandelplan voor u. Dit gebeurt tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). Dat is een vergadering waarbij verschillende medische specialisten samenkomen om uw persoonlijk behandelplan te bespreken. Samen bepalen zij welke behandelingen het best passen bij uw situatie. De kennis van elke discipline (elk specialisme) wordt daarbij meegenomen. Bij lymfeklierkanker gaat het om de: hematoloog, radioloog, nucleair geneeskundige, radiotherapeut, klinisch chemicus, patholoog en verpleegkundig specialist.

  Onderdeel van het persoonlijk behandelplan is Samen Beslissen. Als u kanker heeft, neemt u in korte tijd moeilijke beslissingen die directe gevolgen hebben voor op uw leven op korte en/of lange termijn. U bespreekt uw situatie en voorkeuren samen met uw arts. Uiteindelijk beslist u samen met uw arts wat voor u de beste behandeling is.

  • Hodgkin-lymfoom wordt meestal behandeld met chemotherapie. Na de chemotherapie kan bestraling volgen op de plaatsen waar de ziekte aanwezig is.
  • Bij non-hodgkinlymfoom bestaat de behandeling vaak uit een combinatie van chemotherapie en immunotherapie. Ook bestraling kan tot het behandelplan horen.
  • Bij weinig kwaadaardige vormen van lymfeklierkanker is behandeling niet altijd nodig. Wel krijgt u regelmatige controles en zodra u klachten krijgt, gaan we u behandelen. Dit afwachtende beleid, ook wel wait-and-see-beleid genoemd, geeft geen slechtere overlevingskans.

  De behandeling van lymfeklierkanker kan bestaan uit (een combinatie) van deze behandelingen:

  De behandeling van lymfeklierkanker is gericht op genezing als dat mogelijk is. Dit heet een curatieve behandeling. Het kan ook zo zijn dat de lymfeklierkanker niet te genezen is, maar goed onder controle te krijgen is met een behandeling. Als genezing niet meer mogelijk is, kan behandeling ook klachten verminderen of de ziekte remmen. Dat heet een palliatieve behandeling.  

 • Het hebben van kanker heeft grote invloed op uw leven, op meerdere fronten. Bij het Catharina Kanker Instituut kunt u ondersteuning krijgen op verschillende gebieden, zoals psychologische hulp of fysiotherapie. Het gaat hierbij niet om behandelingen die de ziekte bestrijden, maar bijvoorbeeld om het verlichten van klachten of het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit kan zijn tijdens, maar ook na uw behandeling.

  Uw hematoloog of verpleegkundig specialist kan u verder helpen als u vragen heeft over deze ondersteunende zorg.

  BETER-polikliniek voor late effecten van de behandeling

  De BETER-polikliniek is een landelijk initiatief dat kijkt naar de late effecten van hodgkin- en non-hodgkinlymfomen. In deze speciale poliklinieken wordt zorg aangeboden gericht op late effecten van lymfeklierkankerbehandeling. Dit gebeurt volgens landelijke richtlijnen. Het doel van BETER-nazorg is dat late effecten van uw behandeling eerder herkend worden en daardoor beter behandeld kunnen worden. U komt hiervoor in aanmerking als u hodgkin- of non-hodgkinlymfoom heeft overleefd en bij de diagnose 15-60 jaar oud was. Ook moet u minimaal 5 jaar vrij zijn van de ziekte en op het moment van de uitnodiging niet ouder dan 70 jaar zijn.

Samenwerking in de regio

Om u de best mogelijke behandeling bij kanker te geven, werken onze specialisten samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners.  

 • Onze specialisten bespreken elke week patiënten in een multidisciplinair overleg (MDO) met specialisten van het Anna Ziekenhuis en het Maastricht UMC+. Maandelijks is er een regionaal MDO met het Anna Ziekenhuis, Elkerliek, Maastricht UMC+ en Máxima MC.
 • Als u een stamceltransplantatie nodig heeft, wordt deze gedaan in het Maastricht UMC+. Voor uw verdere herstel na de stamceltransplantatie wordt u op de dag na de transplantatie overgeplaatst naar ons ziekenhuis. Zo bent u in de belangrijke weken na de behandeling in een vertrouwde omgeving dichter bij huis.
 • We werken nauw samen met het Anna Ziekenhuis, het kan zijn dat uw hematoloog ook deels in het Anna Ziekenhuis werkt. Het kan zijn dat u na een stamceltransplantatie in ons ziekenhuis komt voor de herstelperiode.
 • Voor de CAR-T-celtherapie werken we samen met Maastricht UMC+. De behandeling wordt daar uitgevoerd, wij kunnen u doorverwijzen en voorbereiden. De CAR-T-celtherapie is voor mensen met bepaalde vormen van non-hodgkinlymfoom, die de ziekte hebben teruggekregen ondanks eerdere behandelingen.
 • Ons ziekenhuis is onderdeel van het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). Dit is een samenwerkingsverband van 9 ziekenhuizen en 1 radiotherapeutisch instituut in de regio zuidoost-Nederland. Het samenwerkingsverband van de hematologische afdelingen van deze ziekenhuizen heet HematoZon.

Onderzoek naar lymfeklierkanker

Binnen het Catharina Ziekenhuis voeren onderzoekers voortdurend onderzoek uit naar verschillende vormen van kanker en de behandeling daarvan. Dit geldt ook voor lymfeklierkanker. We behandelen dan ook regelmatig patiënten in studieverband, of patiënten hebben de mogelijkheid om mee te doen aan wetenschappelijke studies. Informeer hiervoor bij uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

We werken in studieverband samen met HOVON (Hematologie voor volwassenen in Nederland) en in het BETER consortium met het Antoni van Leeuwenhoek.

Publicaties door onze artsen

Onze artsen doen regelmatig mee aan wetenschappelijke studies om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Een overzicht van de artikelen die hier uit voortkomen, kunt u hier vinden:

Veelgestelde vragen

 • Hematologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling van ziektebeelden die ontstaan door erfelijke of verworven aandoeningen van het bloed, de bloedvormende organen, het lymfekliersysteem en de bloedstolling.

 • Het stadium geeft aan waar de ziekte zich exact bevindt in het lichaam. Bij lymfeklierkanker zijn er 4 stadia. Het stadium wordt gebruikt om te kunnen vaststellen wat de beste behandeling is.

 • Het verschil tussen een hodgkin lymfoom en een non-hodgkin lymfoom is het type cel waaruit de kanker ontstaat. Bij de ziekte van hodgkin gaat het om één specifieke type cel, terwijl non-hodgkin lymfomen uit verschillende typen cellen kunnen ontstaan.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden