Samenwerken voor de beste zorg

Om de best mogelijke zorg bij kanker te geven, werken de specialisten van het Catharina Kanker Instituut samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners.  

Samenwerken in de regio

We werken hard aan de best mogelijke zorg bij kanker. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met andere ziekenhuizen, zorginstellingen en andere deskundigen. Samen zorgen we ervoor dat patiënten in onze regio zorg van hoog niveau krijgen. Goed en regelmatig overleg is hierbij belangrijk. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Voor vrijwel alle vormen van kanker zijn er multidisciplinaire overleggen met ziekenhuizen uit de regio. 

De beste zorg in uw situatie

In ons ziekenhuis behandelen we bijna alle vormen van kanker. Het uitgangspunt daarbij is: dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Soms wordt de beste behandeling voor uw situatie gegeven in een ander ziekenhuis. Omgekeerd kan het ook zijn dat u vanuit een ander ziekenhuis naar ons wordt doorverwezen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u chemotherapie krijgt bij het ziekenhuis bij u in de buurt, maar in ons ziekenhuis geopereerd wordt. We kijken daarbij altijd naar de beste zorg voor uw situatie.

Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland

Ons ziekenhuis is onderdeel van het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). Dit is een samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland. Het Catharina Ziekenhuis is één van deze negen ziekenhuizen. OncoZON is een netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden. Uniek is dat alle instellingen dezelfde procedures en werkwijzen volgen. Zo weet u dat u dezelfde goede zorg krijgt in iedere instelling van het netwerk. Bij OncoZON bent u overal in goede handen.

Landelijke samenwerking

Samenwerken met andere topklinische ziekenhuizen

We vinden het belangrijk om steeds aan vernieuwing in de zorg te werken. Daarom zijn wij onderdeel van Santeon, samen met zes andere toonaangevende topklinische ziekenhuizen. Santeon wil een open samenwerking tussen de aangesloten ziekenhuizen stimuleren, met als doel de medische zorg verbeteren door continue vernieuwing.

Topklinisch opleidingsziekenhuis

Ons ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Daarom zijn we ook lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Als STZ-ziekenhuis biedt het Catharina Ziekenhuis hooggespecialiseerde zorg, doen we wetenschappelijk onderzoek en leiden we vele artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door alle ziekenhuizen geboden wordt, maar wel in de STZ-ziekenhuizen.

Binnen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn we verbonden met alle ziekenhuizen van Nederland. Ook met de zorgverzekeraars onderhouden we contact, onder andere door hen goed en tijdig te informeren over onze plannen.

Samenwerking per kankersoort


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden