Bestraling van hoofd

Bij een tumor in het hoofd kan bestraling een onderdeel zijn van de behandeling. Er zijn verschillende bestralingsschema’s afhankelijk van het stadium van de ziekte, uw leeftijd en uw conditie. Houdt u er rekening mee dat elke behandeling anders kan zijn. De bestralingsdosis wordt soms in één keer gegeven, soms in gedeelten (zittingen). Het aantal zittingen kan van persoon tot persoon verschillen.

Uitwendige bestraling van het hoofd

 Het eerste gesprek

Voor het kennismakingsgesprek met uw radiotherapeut meldt u zich bij de afdeling Radiotherapie. Tijdens het gesprek bespreekt de radiotherapeut:

  • welke mogelijkheden u heeft om behandeld te worden
  • het doel van de bestraling
  • mogelijke bijwerkingen
  • hoe de bestraling verloopt
  • hoe vaak u behandeld wordt

Na het gesprek krijgt u van de receptioniste een afsprakenkaartje voor de bestralingsvoorbereiding en de eerste bestraling. Bij één van de eerste bestralingen ontvangt u een brief met alle volgende bestralingsafspraken. Wij verzoeken u om dit overzicht steeds mee te brengen.

Uw radiotherapeut wil ook tijdens uw behandeling weten hoe het met u gaat. Daarom staat er op uw afsprakenbrief ook een tweede afspraak met uw radiotherapeut. Als u na het eerste gesprek nog vragen heeft, dan kunt u die bij het tweede gesprek stellen.

Voorlichtingsfilm Het eerste gesprek

De Mouldroom

Soms is het nodig om bij de bestraling van de huid een hulpmiddel of – als in het hoofd/halsgebied wordt bestraald – een masker te maken. Dit kan bijvoorbeeld een loodafdekking zijn zodat er zo min mogelijk gezond weefsel wordt bestraald. Het maken van een masker (in geval van een bestraling in het hoofd/halsgebied) gebeurt om twee redenen:

  • voorkomen dat de positie van uw hoofd tijdens de bestraling verandert
  • aantekenen van het bestralingsgebied op het masker; zodat wij geen lijnen op uw hoofd of hals hoeven aan te tekenen

Op de mouldroom (moulagekamer) maken we maskers, afblokkingen en hulpmiddelen die we gebruiken tijdens de bestraling. Het masker wordt gemaakt van kunststof. Het maken van een masker duurt ongeveer 15 minuten.

Voorlichtingsfilm Mouldroom

De CT-scan

Als voorbereiding op de bestraling krijgt u een CT-scan. Met een röntgenapparaat maken we foto’s (dwarse doorsneden) van het lichaam. De radiotherapeut geeft op de gemaakte opnames het te bestralen gebied aan. Hierna maken de radiotherapeutisch laboranten het bestralingsplan waarbij ze de optimale manier van bestralen bepalen. Er worden enkele kleine tatoeagepuntjes op uw lichaam aangebracht en met speciale inkt tekenen we lijnen op de huid. Dit is nodig om u elke dag op dezelfde manier te kunnen bestralen. U mag deze lijnen niet weg wassen.

Voorlichtingsfilm CT-scan

Het bestralingsplan

Voordat de bestraling begint, stelt de radiotherapeut het bestralingsplan vast. Aan de hand hiervan kan een maximaal effect worden bereikt in het bestralingsgebied terwijl de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk wordt gehouden en het gezonde weefsel zo min mogelijk straling krijgt. Het maken van het bestralingsplan en het invoeren in de gegevens in de computer van het bestralingsapparaat vragen aandacht en tijd. Daarom kunt u pas ongeveer een week na de voorbereiding daadwerkelijk beginnen met de bestralingen.

Voorlichtingsfilm Het bestralingsplan
 

De bestraling

Voor de juiste bestraling van het te behandelen gebied is een stabiele houding vereist. Daarbij is het van belang dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Het bestralingsgebied wordt met een lichtbundel nauwkeurig ingesteld. U wordt bestraald met de IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy) techniek. Bij deze IMRT-techniek wordt één bestralingsbundel opgedeeld in meerdere kleine bundels die vanuit verschillende richtingen op het bestralingsgebied worden gericht. De intensiteit van deze bundels varieert. Door de precisie van deze behandeling krijgt het bestralingsgebied een hoge stralingsdosis en het gezonde weefsel wordt zoveel mogelijk gespaard. De bestraling duurt tussen de 5 en 20 minuten.

Cone beam CT-scan

Elke dag maken we een Cone beam CT-scan. Dit is een CT-scan die op het bestralingstoestel wordt gemaakt. Hiermee controleren we of u in dezelfde houding ligt als tijdens de planning CT-scan. Daarom voelt u na de CT-scan de tafel een klein beetje bewegen. We corrigeren dan uw positie ten opzichte van het apparaat. Daarna ligt u precies in de juiste houding.

Voorlichtingsfilm De bestraling

Uitwendige stereotactische bestraling van het hoofd

Stereotaxie of radiochirurgie is een geavanceerde bestralingstechniek die wordt toegepast bij patiënten met één tot drie hersenmetastasen (uitzaaiingen) van solide tumoren. Door de precisie van deze behandeling krijgt de tumor een hoge stralingsdosis en het gezonde weefsel wordt zoveel mogelijk gespaard. Meestal gaat het hierbij om een éénmalige bestraling of drie bestralingen binnen een week.

Voorlichtingsfilm Stereotactische bestraling


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden