Keurmerken en certificaten

Patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en de patiënt kijken kritisch naar de kwaliteit van ziekenhuizen. Kwaliteitsinstituten en patiëntenverenigingen toetsen met regelmaat onderdelen van de zorg. Ze kennen kwaliteitskeurmerken en -certificaten toe en zorgverzekeraars kiezen voor voorkeursziekenhuizen. Het Catharina Ziekenhuis heeft belangrijke keurmerken en certificaten en is op een aantal gebieden voorkeursbehandelaar bij één of meer zorgverzekeraars. Bekijk belangrijke keurmerken:

We laten hier een aantal belangrijke keurmerken zien, maar hebben er meer. Staat een keurmerk er niet bij en wilt u weten of wij het hebben? Neem contact met ons op.

Keurmerken en certificaten Catharina Ziekenhuis

STZ-ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een van de ziekenhuizen binnen de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). De STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds op voorhoede te kiezen met patientgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de volgende kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en verandering van de zorg. 


NIAZ-accreditatie

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor de vijfde keer het belangrijkste ziekenhuisbrede kwaliteitskeurmerk ontvangen: Lees meer! Het Nederlands instituut voor Accreditatie in de zorg (NIAZ) geeft dit keurmerk aan ziekenhuizen waar patiënten kunnen rekenen op de drie 'gouden' criteria: 1) veilige zorg, 2) verantwoorde zorg en 3) een verbetercultuur onder zorgverleners. Het ziekenhuis voldoet voor 99 procent. Daarnaast zijn wij in deze accreditatieronde speciaal geprezen voor onze zorg in het Catharina Kanker Instituut en voor medicijnverstrekking aan nier- en dialysepatiënten. Met dit vijfde NIAZ-keurmerk zijn we tot 2021 geaccrediteerd.


Topwerkgever

We zijn een grote organisatie met ongeveer 4.500 medewerkers. En ook nog eens één van de topwerkgevers in Nederland. Het Catharina scoort hoog op het gebied van opleiding- en doorgroeimogelijkheden. Lees meer over ons topwerkgeverschap


Keurmerk Kwaliteitsregister V&V

De service-eenheid Onderwijs & Onderzoek is geaccrediteerd voor het keurmerk Kwaliteitsregister Verpleegkundigen &Verzorgenden. We laten hiermee zien dat onze opleidingen, bijscholingen en cursussen voor verpleegkundigen en verzorgenden van hoog niveau zijn. 

Een aantal van onze opleidingen en cursussen is ook nog apart geaccrediteerd. Bijvoorbeeld de bijscholing voor verloskundigen, door de Nederlandse Vereniging voor verloskundigen. Ook de cursus Cardiothoracale chirurgie is geaccrediteerd, door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiemedewerkers.

Keurmerken en certificaten specialismen en afdelingen

Roze lintje en keurmerk borstkanker

Dat de borstkankerzorg in ons Borstkankercentrum bijzonder goed is, bewijst het roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). We lopen landelijk voorop bij het aanbieden van de nieuwste behandeltechnieken, zoals Intra Operatieve Radiotherapie. Het percentage heroperaties ligt in het Catharina Ziekenhuis opvallend laag en bij een knobbeltje in de borst krijgen patiënten snel duidelijkheid. Zorgverzekeraar CZ plaatst ons in de hoogste categorie borstkankerzorg.


Europees borstkankercertificaat Eusoma

Ons Borstkankercentrum is beloond met het Europees borstkankercertificaat van Eusoma, de toonaangevende internationale organisatie op het gebied van borstkanker. Eusoma visiteert ziekenhuizen en kent certificaten toe aan ziekenhuizen die voldoen aan de hoogste eisen in de borstkankerzorg. Het Catharina Ziekenhuis is het eerste en nog altijd het enige Nederlandse ziekenhuis met het Eusoma-certificaat.


Centre of Excellence (COE) voor overgewicht

Centre of Excellence (COE) voor overgewicht. Dit internationale keurmerk geeft aan dat we de beste zorg verlenen aan patiënten met overgewicht (obesitas). De kwaliteit van zorg voor patiënten met overgewicht in het ziekenhuis is extern getoetst door een internationale audit van de European Accreditation Council for Bariatric Surgery (EAC-BS).


Vaatkeurmerk en spataderkeurmerk

Onze vaatchirurgen krijgen al jaren op rij het vaatkeurmerk en het spataderkeurmerk van Harteraad: een garantie voor de beste vaatzorg. Dat is natuurlijk heel goed, maar onze vaatchirurgen gaan verder dan wat voor het keurmerk nodig is. Het is een expertisecentraum voor complexe aandoeningen van de bloedvaten; toonaangevend in de regio Zuidoost-Brabant maar ook buiten de landsgrenzen alom bekend voor de bijzondere zorg en het wetenschappelijk onderzoek.


Smiley: een kindvriendelijk ziekenhuis

Ouders mogen de hele dag, en zonodig ook ’s nachts, bij hun kind op de kinderafdeling blijven. Met dit criterium voldoen we aan de Smiley van Patiëntenorganisatie Kind en Ziekenhuis. Maar er zijn meer criteria. We hebben dan ook twee Smileys: voor de kinderafdeling én voor de kraamafdeling. Kijk voor meer informatie op www.kindenziekenhuis.nl.


HKZ-certificaat dialyse

De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) toetst de kwaliteit van een specifieke sector binnen de zorg. Onze dialyseafdeling heeft het HKZ-certificaat. Met dit certificaat toont de afdeling aan dat ze alle processen heel goed organiseert. Nierziekten is naast hart- en vaat, kanker en obesitas, een specialisatie van het Catharina Ziekenhuis. De patiënt krijgt optimale zorg. 


ISO 15189 voor het Algemeen Klinisch Laboratorium

De ISO 15189 norm specifieert eisen die gelden voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria. Deze norm kan zowel door medische als klinische laboratoria worden gebruikt om:

  • kwaliteitsmanagementsystemen te ontwikkelen
  • eigen competentie te beoordelen

ISO-certificaat

Onze Apotheek, Voedingsdienst, Medische Technologie en de Klinisch Fysica hebben een ISO 9001 certificaat. ISO 9001 is een Europees keurmerk dat aangeeft dat je het kwaliteitsmanagementsysteem op orde hebt. In alle Europese landen wordt de norm op gelijke wijze toegepast en gebruikt. De ISO 9001 norm stelt onder andere:

  • Bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek
  • Werknemers werken volgens deze processen
  • Het kwaliteitsbeleid staat op papier en wordt gecommuniceerd naar alle medewerkers
  • De organisatie zorgt voor klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen van klanten

Neokeurmerk voor Couveuseafdeling

De Couveuseafdeling van ons ziekenhuis heeft het Neokeurmerk van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen ontvangen. Dit is een keurmerk voor neonatologieafdelingen waar ontwikkelingsgerichte en familiegerichte zorg de standaard is.