Keurmerken en certificaten

Patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en de patiënten zelf kijken steeds kritischer naar de kwaliteit van ziekenhuizen. Kwaliteitsinstituten, patiëntenverenigingen kennen kwaliteitskeurmerken toe en zorgverzekeraars kiezen voor voorkeursziekenhuizen. Het Catharina Ziekenhuis heeft diverse belangrijke keurmerken, certificaten en predicaten en is op een aantal zorggebieden voorkeursbehandelaar bij één of meer zorgverzekeraars. Een aantal keurmerken en certificaten kunt u bekijken via de volgende links:

Staat een keurmerk of certificaat hier niet bij en wilt u weten of wij het hebben? Neem contact met ons op.

Keurmerken en certificaten Catharina Ziekenhuis

STZ Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis maakt deel uit van de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuis (STZ). De 26 ziekenhuizen bieden opleidingen aan op diverse gebieden: van basisarts en OK-assistent tot medisch specialist.


NIAZ-accreditatie

Als eerst ziekenhuis in de regio behaalden wij in 2013 voor de vierde keer de NIAZ-accreditatie, verstrekt door het Nederlands Instituut Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ). Het NIAZ richt zich op de organisatorische aspecten van ziekenhuizen. Het NIAZ-accreditatiebewijs betekent dat kwaliteit en veiligheid goed verankerd is in de ziekenhuisorganisatie. Het toont aan dat wij continu bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van onze zorg. Een accreditatie moet eens in de vier jaar worden ververst. De afdeling Psychiatrie van het Catharina Ziekenhuis is in het bezit van een extra NIAZ-deelaccreditatie.

Met het behalen van de NIAZ-accreditatie is ook het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van het Catharina Ziekenhuis voor de komende vier jaar gecertificeerd. Het Catharina Ziekenhuis voldoet daarmee aan de vastgestelde normen die relevant zijn voor de veiligheid van een ziekenhuis. Het VMS is door het ministerie van Volksgezondheid opgesteld om veilige zorgin het ziekenhuiste borgen .


Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis heeft in 2015 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen van de Unie KBO. Dat betekent dat er zeer goede zorg geleverd wordt aan mensen ouder dan 70 jaar, maar ook dat het ziekenhuis gastvrij en toegankelijk is. Mede door de aanwezigheid van het Catharina Kanker Instituut en het Catharina Hart- en vaatcentrum behandelt het Catharina Ziekenhuis veel senioren.


Patiëntveiligheid award 2012

In 2008 is het startsein gegeven voor het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)-programma om de patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen te verbeteren. Met het VMS-project ‘In het geweer tegen medicatiefouten’ won het Catharina Ziekenhuis de Nationale Patiëntveiligheid Award 2012. Dankzij dit project is het aantal medicatiefouten aantoonbaar afgenomen. Met dit systeem levert het Catharina Ziekenhuis een heel belangrijke bijdrage aan veiligere zorg in Nederland.


Topwerkgever

Het Catharina Ziekenhuis is één van de topwerkgevers in Nederland. We scoren hoog op het gebied van opleiding- en doorgroeimogelijkheden. Lees meer over ons topwerkgeverschap.


Keurmerk Kwaliteitsregister V&V

De service-eenheid Onderwijs en Onderzoek is geaccrediteerd voor het Keurmerk Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. We laten hiermee zien dat onze opleidingen, bijscholingen en cursussen voor verpleegkundigen en verzorgenden van hoog niveau zijn. Bij de accreditatie is onder andere gekeken naar de breedte van ons opleidingsaanbod en de aanwezigheid van praktijkbegeleiding.

Daarnaast heeft de service-heid nog een aantal opleidingen en cursussen die apart geaccrediteerd zijn. Zo is de bijscholing voor verloskundigen geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor verloskundigen. Ook de cursus Cardiothoracale chirurgie is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiemedewerkers.

Keurmerken en certificaten specialismen en afdelingen

Roze lintje en keurmerk borstkanker

Zorgverzekeraar CZ zet het Catharina Ziekenhuis in de hoogste categorie borstkankerzorg. Dat de borstkankerzorg in ons Borstkankercentrum bijzonder goed is, bewijst ook het roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). We lopen landelijk voorop bij het aanbieden van de nieuwste behandeltechnieken, zoals Intra Operatieve Radiotherapie. Het percentage heroperaties ligt in het Catharina Ziekenhuis opvallend laag en bij een knobbeltje in de borst krijgen patiënten snel duidelijkheid.


Europees borstkankercertificaat Eusoma

Het Borstkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis is beloond met het Europees borstkankercertificaat van Eusoma, de toonaangevende internationale organisatie op het gebied van borstkanker. Eusoma was de eerste organisatie in Europa die startte met het vastleggen van richtlijnen en indicatoren voor goede borstkankerzorg en streeft ernaar om uiteindelijk in alle landen van Europa borstkankerzorg van een gelijkwaardig hoog niveau te hebben. Eusoma visiteert ziekenhuizen en kent certificaten toe aan ziekenhuizen die voldoen aan de hoogste eisen in de borstkankerzorg. Het Catharina Ziekenhuis is het eerste en nog altijd enige Nederlandse ziekenhuis met het Eusoma-certificaat.


Predicaten darmkanker

Voor patiënten met dikke darmkanker heeft het Catharina Ziekenhuis een versneld zorgpad ontwikkeld. Het hele traject is erop gericht om snel de beste zorg te bieden met uitstekende begeleiding en bijzondere behandelingen. Zorgverzekeraars Achmea en Menzis prijzen onze darmkankerzorg met het predicaat TopZorg (Menzis) en predicaat kwaliteitsziekenhuis (Achmea).


Centre of Excellence (COE) voor overgewicht

Het Catharina Ziekenhuis is erkend als Centre of Excellence (COE) voor overgewicht. Dit internationale keurmerk geeft aan dat in het ziekenhuis de beste zorg wordt verleend aan patiënten met overgewicht (obesitas). De kwaliteit van zorg voor patiënten met overgewicht in het ziekenhuis is extern getoetst door een internationale audit van de European Accreditation Council for Bariatric Surgery (EAC-BS). Het Catharina Ziekenhuis is het derde Nederlandse ziekenhuis met dit belangrijke keurmerk.


Vaatkeurmerk en spataderkeurmerk

Een expertisecentrum voor complexe aandoeningen van de bloedvaten, een toonaangevende reputatie in de regio Zuidoost-Brabant en ook landelijk en internationaal een zeer goede naamsbekendheid. Niet voor niets ontvangen de vaatchirurgen van het Catharina Ziekenhuis al jaren op rij het vaatkeurmerk en het spataderkeurmerk van de Hart & Vaatgroep: een garantie voor de beste vaatzorg.


Groen vinkje voor goede stomazorg

Het Catharina Ziekenhuis heeft in de Stoma Zorgwijzer van de Stomavereniging het groene vinkje gekregen voor goede stomazorg. Een ziekenhuis verdient een groen vinkje als het aan alle dertien normen voor goede stomazorg voldoet. De normen hiervoor zijn gezamenlijk opgesteld door stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen.


Smileys: een kindvriendelijk ziekenhuis

Ouders mogen de hele dag, en zonodig ook ’s nachts, bij hun kind op de kinderafdeling blijven. Met dit criterium voldoet het Catharina Ziekenhuis aan de Smiley van Patiëntenorganisatie Kind en Ziekenhuis. Deze organisatie kent Smileys toe aan ziekenhuizen voor kindvriendelijkheid. Voor deze Smileys moet het ziekenhuis aan verschillende criteria voldoen. Ons ziekenhuis heeft twee Smileys: voor de kinderafdeling én voor de kraamafdeling. Kijk voor meer informatie op www.kindenziekenhuis.nl.


WHO/UNICEF certificaat 'Zorg voor Borstvoeding'

Het Catharina Ziekenhuis garandeert zwangere vrouwen en kersverse moeders de best mogelijke begeleiding bij borstvoeding. Daarom ontving het Catharina Ziekenhuis het WHO/UNICEF certificaat 'Zorg voor Borstvoeding'. De stichting Zorg voor Borstvoeding reikt dit certificaat uit aan instellingen die voldoen aan de tien internationale vuistregels voor goed borstvoedingsbeleid.


Patiëntkeurmerk Freya

Met het uitdelen van pluimen maakt Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, inzichtelijk welke ziekenhuizen voldoen aan de kwaliteitscriteria van de vereniging. Het Catharina Ziekenhuis heeft deze pluim ook. Dat betekent dat we goede informatie verstrekken, de behandelingen zeven dagen per week kunnen plaatsvinden en dat we voldoen aan belangrijke kwaliteitscriteria zoals het bieden van psychosociale ondersteuning en het niet onnodig herhalen van belastende onderzoeken.


HKZ-certificaat dialyse

De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) toetst de kwaliteit van een specifieke sector binnen de zorg. Aan de dialyseafdeling van het Catharina Ziekenhuis is het HKZ-certificaat uitgereikt. Met dit certificaat toont onze dialyseafdeling aan dat ze alle processen goed organiseert. Daardoor wordt aan alle voorwaarden voldaan om optimale zorg te verlenen.


CCKL-keurmerk voor het IVF-lab en het Algemeen Klinisch Laboratorium

CCKL staat voor ‘Stichting ter bevordering van de kwaliteit van het laboratorium onderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg’. Laboratoria die van CCKL een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. Zowel het IVF-lab als het Algemeen Klinisch Laboratorium van het Catharina Ziekenhuis beschikt over het CCKL-keurmerk.


ISO-certificaat

Onze Apotheek, Voedingsdienst, Medische Technologie en de Klinisch Fysica hebben een ISO 9001 certificaat ontvangen. ISO 9001 is een Europees keurmerk dat aangeeft dat een organisatie haar kwaliteitsmanagementsysteem op orde heeft. In alle Europese landen wordt de norm op gelijke wijze toegepast en gebruikt. De ISO 9001 norm stelt onder andere:

  • Bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek;
  • Werknemers werken daadwerkelijk volgens deze processen;
  • Het kwaliteitsbeleid staat op papier en wordt gecommuniceerd naar alle medewerkers;
  • De organisatie zorgt voor klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen van de klanten.