IVF centrum

IVF centrum

Route: 077

Als zwanger worden niet vanzelf gaat kan onderzoek gedaan worden naar de oorzaak van de onvervulde kinderwens. In sommige gevallen biedt een vruchtbaarheidsbehandeling uitkomst. In het Catharina Ziekenhuis kunt u terecht voor zowel vruchtbaarheidsonderzoek ( zoals oriënterend fertiliteitsonderzoek) als vruchtbaarheidsbehandelingen zoals een behandeling met hormonen, IUI en IVF/ICSI.

Vrijwel alle fertiliteitsonderzoeken en fertiliteitsbehandelingen zijn mogelijk. Per jaar voeren we ongeveer 1400 vruchtbaarheidsbehandelingen uit

Team

Ons team bestaat uit gynaecologen, fertiliteitsartsen, echoscopisten en verpleegkundigen. Het team is klein, laagdrempelig en betrokken bij uw situatie. Wij doen diverse projecten en nemen deel aan landelijke studies om onze zorgkwaliteit continu hoog te houden en te verbeteren.

Succeskans

Of u met een fertiliteitsbehandeling zwanger zult worden, hangt van veel factoren af. Bijvoorbeeld van uw leeftijd, de duur van het uitblijven van een zwangerschap, of u eerder zwanger bent geweest en hoeveel vruchtbaarheidsbehandelingen u al gehad heeft.

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak start het oriënterend fertiliteitsonderzoek. Dit vindt plaats op de polikliniek. Bij dit eerste gesprek zijn bij voorkeur de man en de vrouw aanwezig. Van beiden hebben wij de persoonlijke gegevens nodig. Voorafgaand aan deze afspraak krijgt u een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Zo kan de arts zich zo goed mogelijk voorbereiden op het gesprek. Voor meer informatie over dit onderzoek, raadpleeg de folder Oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Een vruchtbaarheidsonderzoek (fertiliteitsonderzoek) is een onderzoek waarbij wordt gekeken naar de oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap. Vruchtbaarheidsonderzoek kan plaatsvinden wanneer geen zwangerschap is ontstaan binnen één jaar onbeschermd seksueel contact. Als de vrouw onregelmatige menstruaties heeft, doen we al eerder onderzoek. Bij dit onderzoek wordt stap voor stap een aantal mogelijke oorzaken van het uitblijven van een zwangerschap onderzocht. Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Anamnese (onderzoek naar uw ziektegeschiedenis)
 • Lichamelijk onderzoek
 • Echoscopie
 • Bloedonderzoek
 • Onderzoek naar het sperma

Meer informatie over vruchtbaarheidsonderzoek kunt u lezen op de pagina vruchtbaarheidsonderzoek en in onze patiëntenfolders.

Vruchtbaarheidsbehandelingen

In het Catharina Ziekenhuis kunt u terecht voor vruchtbaarheidsbehandelingen zoals een behandeling met hormonen, IUI en IVF/ICSI. Afhankelijk van de oorzaak van het niet zwanger raken, wordt een keuze gemaakt:

 • opwekken van de eisprong
 • Intra-uteriene inseminatie (IUI)
 • IVF/ICSI
 • Invriezen van zaad
 • Invriezen van eicellen

Hier leest u meer informatie over onze vruchtbaarheidsbehandelingen.

Of bekijk hieronder een animatie over IVF en ICSI behandelingen:

English version IVF and ICSI treatments

Endometriose en kinderwens

Bij endometriose is er sprake van weefsel buiten de baarmoeder dat lijkt op baarmoederslijmvlies. Dit kan klachten van pijn geven, maar er helaas ook soms voor zorgen dat u moeilijker zwanger wordt. Het Catharina Ziekenhuis is één van de expertisecentra in Nederland op het gebied van endometriose. Dit betekent dat we extra aandacht hebben voor endometriose bij onze paren met een kinderwens. Mocht er sprake zijn van endometriose, dan zullen we u zo goed mogelijk begeleiden bij de kinderwens. Denk dan aan goede adviezen over uw spontane kansen op zwangerschap of bij een inseminatie of IVF behandeling. Ook (uitgebreide) endometriose operaties bij vrouwen met een kinderwens en endometriose voeren we uit in ons ziekenhuis.

Onderzoek

Om onze zorgkwaliteit continu hoog te houden en te verbeteren, nemen we deel aan landelijke studies. Als u in aanmerking komt voor een studie kunt u hiervoor gevraagd worden door uw arts. Ook kunt u zelf informeren naar de lopende onderzoeken. Meedoen is altijd vrijwillig. Een arts of verpleegkundig specialist legt u precies uit wat het onderzoek inhoudt. Daarna kunt u beslissen of u wel of niet wilt deelnemen. Ook als u besluit om niet deel te nemen, blijft u de best mogelijke behandeling krijgen.

Vergoedingen
Algemene informatie over vergoedingen van onderzoeken en behandelingen kunt u lezen op Prijzen en vergoedingen. Informatie over vergoeding van een IVF behandeling leest u in de folder In Vitro Fertilisatie.

Voor vrouwen die een behandeling met donorsperma ondergaan (KID) zonder medische noodzaak (bijv. alleenstaande vrouwen of lesbische paren) worden de behandelingen per 1-4-2020 niet langer volledig vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. U kunt hierdoor voor extra kosten komen te staan. Voor vragen over de kosten van een vruchtbaarheidsbehandeling, kunt u contact opnemen met de afdeling administratie van het Catharina Ziekenhuis, telefoonnummer 040 – 239 89 18.

Gezamenlijk laboratorium in Tilburg
De IVF-laboratoria van het Catharina Ziekenhuis en het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg zijn samengevoegd in het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant. Op deze manier bundelen we onze kennis en kunde. Onze embryologen en IVF-analisten zijn werkzaam in het IVF-laboratorium in Tilburg.

Wanneer gaat u naar het IVF-laboratorium in Tilburg?
De bevruchting van eicellen vindt plaats in het laboratorium van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Hier worden de embryo’s beoordeeld en teruggeplaatst. Ook het invriezen van de embryo’s gebeurt op deze locatie. Dit betekent dat u tijdens een IVF of ICSI behandeling twee keer naar Tilburg gaat: voor het inleveren van de eicellen en zaadcellen direct na de punctie en voor het terugplaatsen van een embryo enkele dagen later.

Voorwaarden

Om de behandelingen medisch verantwoord te kunnen uitvoeren, geldt een aantal voorwaarden, namelijk:

 • Voor veel behandelingen is er een leeftijdsgrens van 42 jaar.
 • Per 1 januari 2023 kunt u niet meer terecht bij ons voor behandelingen met donorzaad of donoreicellen, tenzij u al bij ons onder behandeling was vóór 1 januari 2023.
 • Voor alle behandelingen geldt bij de vrouw een Body Mass Index (BMI)‐grens van 38. Je kunt je BMI zelf uitrekenen door je gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van je lichaamslengte in meters. Als je bijvoorbeeld 65 kilo weegt en je bent 1,70 meter lang, dan bereken je je BMI als volgt: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5.

Onze medewerkers

Veelgestelde vragen

 • U maakt een afspraak op de polikliniek en vermeldt hierbij dat u ergens anders al onderzoeken en/of behandelingen hebt gehad

 • U maakt een afspraak op de polikliniek en vermeldt hierbij dat het om een hernieuwde kinderwens gaat.

 • Ja. U zorgt zelf voor een donor. Het Catharina Ziekenhuis heeft geen spermabank.

 • Ja dat kan, mits er een medische indicatie voor IVF of IUI bestaat. U zorgt zelf voor een donor. Het Catharina Ziekenhuis heeft geen spermabank.

 • Ja. U zorgt zelf voor een donor. Het Catharina Ziekenhuis heeft geen spermabank.

 • Nee. Dit kan geen kwaad en heeft geen consequenties voor de behandeling. U kunt de pil gewoon door gebruiken.

 • Meestal begint de menstruatie met bruinige afscheiding, daarna komt er helderrood bloedverlies. Wanneer dit bloedverlies voor 18.00 begint, mag u deze dag als eerste cyclusdag aanhouden. Indien het bloedverlies na 18.00 uur is, is de volgende dag uw eerste cyclusdag. Als u twijfelt over uw beginnende menstruatie, kunt u met een verpleegkundige overleggen tijdens het telefonische spreekuur en nog niet starten met medicatie.

 • Als u zwanger wilt worden is het van belang dat uw lichaam in goede conditie is en u goed geïnformeerd de behandeling instapt. Tijdens de behandeling kunt u last hebben van de hormonen. Hier is in principe niet veel aan te doen, bij klachten kunt u altijd overleggen op het  telefonische spreekuur.

 • Het is heel normaal dat het omhulsel weer snel naar buitenkomt, gepaard gaande met afscheiding. De werkzame stoffen die in de capsule zitten zijn dan al via de schedewand in het bloed opgenomen. Inlegkruisjes zijn meestal wel nodig. Was uzelf vaginaal niet met zeep, dit ter voorkoming van een schimmelinfectie. Mocht de schimmelinfectie echter toch optreden, dan kunt u contact opnemen via het telefonische spreekuur of via de huisarts. Geef bij de voorschrijvende arts aan met welke behandeling u bezig bent.

 • U start met de Utrogestan op de avond van de ovitrelle/pregnyl injectie. U gaat hiermee door tot de zwangerschapstest of tot een eventuele menstruatie. Heeft u een positieve zwangerschapstest dan gaat u nog één week door met de Utrogestan.

 • Aan het einde van de pilstrip kunt u gaan menstrueren. Echter de menstruatie kan ook uitblijven door het gebruik van decapeptyl. Beide gevallen is heel normaal.

 • Gebruik van decapeptyl kan onder andere hoofdpijnklachten geven. U mag daarvoor paracetamol innemen

 • Tijdens de behandeling mag u alle medicijnen innemen die zonder doktersrecept te verkrijgen zijn. Krijgt u een recept van een arts, maak dan deze arts uw zwangerschapswens kenbaar en geef uw fertiliteitsarts door welke medicijnen u voor de behandeling gebruikt of gaat gebruiken. Gebruikt u al medicijnen voordat u met de behandeling begint, geef dan uw behandelend arts door welke medicijnen dat zijn. Na de embryoterugplaatsing dient u voorzichtiger om te gaan met medicijnen. Paracetamol mag zonder overleg gebruikt worden.

 • Mits u het prettig vindt mag dit allemaal, tenzij u andere voorschriften heeft gekregen van het fertiliteitsteam. Op de dag van de punctie wordt door het fertiliteitsteam afgeraden om te werken en het die dag echt rustig aan te doen. U mag, doordat u medicijnen van ons hebt gekregen die de rijvaardigheid beïnvloeden, die dag niet auto rijden.

 • Ja, dat mag. Na de terugplaatsing van embryo’s bij voorkeur geen röntgenstralen i.v.m. een mogelijke zwangerschap.

 • Nee, het is een spannende tijd, maar u hebt geen invloed om de kans op een zwangerschap te verhogen. U mag eigenlijk alles: tillen, vrijen, sporten, werken etc. U moet wel voorzichtig zijn met alcohol, roken (lees de verpakking!), medicijnen en röntgenstralen.

 • Nee, als u 2 embryo’s teruggeplaatst hebt gekregen krijgt u geen bloedverlies van verlies van 1 embryo. Als een embryo zich niet innestelt, verdwijnt deze vanzelf in het lichaam.

 • We spreken pas van menstruatie bij helderrood bloedverlies. U bent dan niet zwanger. Bij bruine afscheiding is geen uitsluitsel te geven over het resultaat van de behandeling. U moet nog even afwachten.

 • Afhankelijk van het aantal follikels bij uw vorige behandeling, kan er geadviseerd worden een maand rust te nemen. Is er verder geen medische indicatie en de planning laat het toe, dan kunt u direct weer worden ingepland.

 • Nuttige websites
  • www.ziekenhuis.nl ‐ Informatie over diverse ziektebeelden binnen het specialisme Gynaecologie
  • www.nvog.nl ‐ Website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
  • www.freya.nl ‐ FREYA is de landelijke patiëntenvereniging voor onvruchtbaarheidsvraagstukken. Zij geeft onder andere vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. Ook stelt zij, tegen een geringe vergoeding, verschillende informatiefolders beschikbaar.
  • www.fiom.nl ‐ Stichting ambulante FIOM biedt psychosociale hulp en geeft advies bij het omgaan met emoties, gevoelens en tegenstrijdige gedachten die ontstaan bij vruchtbaarheidsproblemen en ongewenste kinderloosheid. Hierbij kunt u denken aan themabijeenkomsten, gespreksgroepen en individuele hulpverlening.
  • www.adoptie.nl ‐ Voorlichting Informatie over Adoptie geeft telefonisch informatie over adoptie en in opdracht van het Ministerie van Justitie voorlichting over adoptie aan mensen die voor het eerst een kind uit het buitenland of uit Nederland willen adopteren.
  • www.fertimagazine.nl ‐ Een online magazine met alles wat u wilt weten als uw zwangerschap uitblijft.
  Boeken over ongewenste kinderloosheid
  • Misschien wilt u meer weten over de achtergronden van ongewild kinderloos zijn. In de boekhandel of bibliotheek kunt u zich laten adviseren. Om u alvast een idee te geven, hieronder een paar boektitels.
  • Zwanger via een omweg. D. Braat en G. Kleine 3de druk Nijkerk: Van Brug, 2002. ISBN 90‐652‐3106‐4.
  • Stoppen of doorgaan, omgaan met ongewenste kinderloosheid. Emmelie van Asten en Myra van Zwieten. Uitgeverij ‘de brug’, 1996.
  • Ongewenste kinderloosheid, een onzichtbaar verlies. Odile van Eck. Uitgeverij ‘de Zaak’, 1997
  • Het kind van morgen. Van Balen, van Berkel en Verdurmen. Uitgeverij ‘de Brug’, 1997
  • Ongewenste kinderloosheid. Renée van Walbeek. Uitgeverij ‘de Brug’, 1995.ISBN 90‐6523‐091‐2
  • Stil verdriet. Marianne Disseldorp. Rainbow Pocketboek i.s.m. uitgeverij ‘de Brug’,1994
  • Innig verlangen. Kunstmatige voortplanting, doe je het of doe je het niet? Marianne Disseldorp, Hoogezand, 1994.
  • Weer niet in verwachting. I.Gaasbeek & B. Lerenveld, Nijkerk, 1993
  • Rond onvruchtbaarheid. F. Helmerhorst, Almere,1990. ISBN 90‐249‐1673‐9
  • Minder vruchtbaar? J. Moors, Houten, 1991
  • Als zwanger worden niet snel lukt. J. Sagasser, Houten, 1994
  • Kinderen krijgen, nu of nooit? L. Duijvelaar & A. Geluk, Utrecht, 1993
  • Als zwanger worden niet vanzelf lukt. Oorzaken, mogelijkheden, kansen; J. Sagasser. 3de druk Houten: Van Holkema & Warendorf. ISBN 90‐269‐6483‐8
  • Reageerbuisbevruchting. C. Wood en A. Westmore. Katwijk: Servire, 1983. ISBN 90‐6325‐211‐0.
  • Als zwanger worden moeilijk is. Informatie over vruchtbaarheidsstoornissen. L. Nijsingh, Leusden: Mediselect, 1998.

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden